Recordprijs palladium door dieselschandaal

Nu diesel als brandstof uit de gratie raakt, groeit de afzet van benzineauto’s – en daarmee de vraag naar palladium, nodig voor de katalysatoren. Bijgevolg bereikt de prijs voor het edelmetaal een recordhoogte, meldt het FD.

In iets minder dan een half jaar tijd is de prijs op de spotmarkt gestegen van ruwweg 900 dollar naar 1400 dollar. Analisten wijzen met name op de steeds strengere milieueisen en de toegangsverboden voor binnensteden. Een en ander deels in reactie op het Volkswagen-dieselschandaal. Daarnaast is China hard op weg om emissienormen te hanteren die gelijke tred houden met Euro-6 in Europa. Het zijn factoren die ervoor zorgen dat palladium momenteel duurder is dan goud, een uitzonderlijke wisseling van positie.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †