Registraties ‘groene’ voertuigen stijgen

In het eerste kwartaal van 2017 zijn in Nederland de registraties van voertuigen op alternatieve brandstof 77,4% gestegen ten opzichte van Q1 in 2016: van 4.232 naar 7.507 stuks. Dat is ruim het dubbele van het EU-gemiddelde, dat blijkens Acea-cijfers uitkwam op 37,6% (van 154.754 naar 212.945).

Vooral bij de volledig elektrische voertuigen zat de groei er in ons land goed in. De groei van 1.161 naar 2.146 exemplaren betekenen een plus van bijna 85%. Daarentegen richtte het gewijzigde fiscale regime een slagveld aan bij de plug-in hybrids: van 1.157 registraties in het eerste kwartaal van 2016 naar 351 nu. Andere brandstofvormen (CNG, LPG, ethanol) beleefden in Nederland een ruime verdubbeling, hoewel de aantallen (van 169 naar 372) bescheiden blijven. Binnen de hele EU was Q1 goed voor 212.945 voertuigen op alternatieve brandstof. Binnen dit segment groeiden de elektrisch aangedreven exemplaren het sterkst: 29.9%. Zowel bij de op accu’s rijdende personenwagens (49%) als bij de plug-ins (13%) was sprake van stevige progressie. In aantallen klommen op Europese schaal de ev-registraties van 36.322 in Q1 2016 naar 47.196 in Q1 2017. Ook de vraag naar nieuwe hybrides steek aanzienlijk (61.2%), uitkomend op 111.006 stuks in de eerste drie maanden van dit jaar.

Groeicijfers

Alle grote Europese automarkten rapporteren groei waar het alternatieve brandstoffen betreft. Spanje voert de ranglijst aan met 87,4%, gevolgd door Duitsland (67,5%), het Verenigd Koninkrijk (29,9%), Frankrijk (24,8%) en Italië (17,2%). In deze landen vormden uitsluitend de oplaadbare elektrische voertuigen de motor achter de groeicijfers. Uitzondering is Italië, waar vraag naar LPG-voertuigen opkrabbelt. Deze brandstof maakt er meer dan de helft uit van de totale registraties op het gebied van alternatieve aandrijving.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †