Schadebedrijven positiever over 2014

Het merendeel van de schadebedrijven verwacht dat 2014 een beter jaar wordt dan 2013 is geweest. Dat blijkt uit een enquête van Aftersales Magazine. Slechts tien procent van de ondervraagden gaat ervan uit verlies te draaien, terwijl bijna het dubbele aantal aangeeft over 2013 verlies te hebben gedraaid.

De geënquêteerde bedrijven blijken afgelopen jaar met name te hebben geïnvesteerd in de werkplaats, dat geldt voor liefst vier van de tien bedrijven. Ook in het personeel is geïnvesteerd, tenminste bij twee van de tien bedrijven. Voor komend jaar verwachten meer bedrijven niet te zullen investeren: voor 2014 geldt dat voor dertig procent, terwijl afgelopen jaar bijna 22 procent niet investeerde. De bedrijven die wel verwachten te investeren zullen dat in ruim dertig procent van de gevallen doen in het personeel, één op de vier geeft aan in de werkplaats te investeren. Komend jaar is arbeid wat betreft investeringsplannen dus belangrijker dan het equipment.

Een ander interessant topic blijkt de onderdelenvoorziening. De lokale merkdealer is voor 38 procent de voorkeursleverancier, kort gevolgd door de lokale grossier (33 procent). Leveranciers van gebruikte onderdelen en de auto-importeurs zijn beide goed voor zo’n tien procent. Met 7,5 procent is de buitenlandse grossier de hekkensluiter.

De schadebedrijven die hebben deelgenomen aan de enquête laten een mooi divers beeld zien voor wat betreft de bedrijfstypes. Bijna zestien procent is dealergelieerd, ruim tachtig procent is universeel, het restant heeft een of meerdere merkspecialismen. Ook in het aantal gestuurde doorgangen is de opbouw gevarieerd: bij grofweg een derde is het gestuurde segment minder dan een kwart van de doorgangen, voor nog een derde is de gestuurde stroom goed voor tussen de 50 en 75 procent van de doorgangen.

Het merendeel heeft nog geen stappen genomen richting Hiqure, zes procent geeft aan te zijn gezakt voor de eerste audit. Nog eens 4,4 procent is in afwachting van de resultaten van de audit en bijna drie procent zegt inmiddels Hiqure-gecertificeerd te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.