Stern: goed bestand tegen tegenvallers

Hoewel de impact van de coronacrisis op de resultaten bij Stern nog niet volledig in kaart is gebracht, is het mobiliteitsconcern vol vertrouwen. Dat meldt het in een update van de eigen financiën.

Een beeld tot achter de komma is vooralsnog niet te geven. Het wachten is volgens Stern op de doorvertaling van de recente NOW-regeling van de overheid. De basis is echter verstevigd door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen en kostenbesparingen. De solvabiliteit en de “ruime” liquiditeitspositie zorgen volgens het bedrijf “dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen.”

Bovemij

Van positieve invloed zijn volgens Stern ook de “uitstekende” resultaten van Bovemij over 2019. Het belang dat Stern heeft in de branchedienstverlener (5,06%) zal daardoor in het eerste kwartaal van 2020 een aanzienlijk hogere financiële waardering krijgen. Daarentegen moet het bedrijf een tegenvaller ter grootte van twee ton slikken, in een sinds medio 2016 slepend geschil met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Stern diende in 2009-2010 een aanvraag in voor ESF-subsidie. De ingehuurde extern adviseur voor dit traject ging daarbij in de fout. Diens onzorgvuldigheid wordt echter Stern verweten, in zijn rol van opdrachtgever. De zaak wordt afgedaan door 200.000 euro te betalen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Een reservering ter hoogte van dat bedrag is getroffen ten laste van het resultaat 2019.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.