Een sector die de afgelopen tien jaar een forse groei heeft doorgemaakt is lease. Met Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen.

Gevraagd naar het meest memorabele uit de afgelopen tien jaar lease noemt Renate Hemerik allereerst de enorme opkomst van privélease. “Daarnaast is het vooral opvallend hoe de autoleasebranche mee-ademt met de markt, zich verder professionaliseert en blijft voorzien in de breder en dieper wordende mobiliteitsbehoeften van zowel de zakelijke als de private klant.”

Dat mee-ademen van de autoleasebranche vertaalt zich allereerst in de groei van het aantal geleasete personen- en bestelauto’s in Nederland: van 682.400 in 2010 tot 1.128.000 eind 2019. Dat betekent een stijging van 65,3 procent. Het aantal leaseauto’s in Nederland in 2010 was wel 3,0 procent lager dan in 2009. We zaten toen nog middenin de economische crisis en dat had zijn weerslag op het leasewagenpark. In de jaren daarna ging het crescendo, vooral vanaf 2015.

Een opmerkelijk feit is het aandeel leaseauto’s in het totaal aantal verkochte nieuwe auto’s. In 2010 was nog maar 28 procent van de nieuw verkochte personen- en bestelauto’s een leaseauto. Dat liep in de loop der jaren langzaam op, van 33 procent in 2012 en 42 procent in 2014 tot 53 procent in 2018. Ook hier nam de aanwas van nieuwe leaseauto’s flink toe toen het ergste van de economische crisis achter de rug was.

Privélease

Behalve de economische crisis zijn er nog enkele factoren aan te wijzen waarom lease de afgelopen jaren zo gegroeid is. Uiteraard is de opkomst van privélease daarvan de belangrijkste. Werd de leaseauto altijd gezien als een privilege dat hoorde bij een bepaalde functie of salarisschaal, tegenwoordig kan iedereen zich een leaseauto veroorloven. Voor 99 euro in de maand heb je er al een. Bovendien is privélease voor particulieren vaak de enige mogelijkheid om elektrisch te kunnen rijden, aangezien de catalogusprijzen van de meeste elektrische auto’s in 2019 nog altijd te hoog waren voor de meeste consumenten.

Renate Hemerik wijst ook op de maatschappelijke trend van bezit naar gebruik. “Die maakt abonnementen populair: maandelijks betalen voor toegang tot iets wat je voorheen kocht, waar je geen risico’s op loopt en waarbij je ontzorgd wordt, lijkt de norm te worden en private lease is daar een exponent van.”

De nogal eens wisselende overheidsmaatregelen werken (privé)lease verder in de hand, bijvoorbeeld het instellen van milieuzones waar je met sommige diesels niet meer in mag.

Renate Hemerik ziet bovendien dat bedrijven lease anders zijn gaan benaderen: “Er is sprake van een toenemende kostensturing bij bedrijven die voorheen het wagenpark in eigen beheer voerden. We zien het aandeel personenauto’s van bedrijven ten opzichte van het totaal aantal personenauto’s in Nederland dalen van 4,9 procent in 2015 naar 3,6 procent eind 2019. Daarbij komt dat bedrijven, met name de grotere, hun CO2-footprint verlagen en maatregelen initiëren om hun mobiliteit minder milieubelastend te doen zijn, al dan niet alleen om hoger te scoren op de CO2-prestatieladder. De steeds strenger wordende milieuzones in steden (Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek), de komende Omgevingswet en sloopregelingen bewegen ondernemers om hun wagenpark snel te vergroenen.”

Vergroening

Daarover gesproken: over het algemeen geldt: nieuwe auto’s stoten minder CO2 uit dan oudere auto’s. Maar wat geldt voor de CO2-uitstoot van de gemiddelde nieuw verkochte auto geldt ook voor de gemiddelde uitstoot van nieuwe lease-auto’s: na een aanvankelijke daling van de uitstoot vanaf 2010 is sinds 2016 weer een stijging van de gemiddelde uitstoot merkbaar. Voor nieuwe leaseauto’s ging de gemiddelde CO2-uitstoot van 136 gram per kilometer in 2010 naar 92 gram per kilometer in 2015. Daarna steeg de CO2-uitstoot weer langzaam, om in 2018 uit te komen op 109 gram per kilometer.

Maar ook daar is weer een kentering in gekomen. Renate Hemerik: “De fiscale sturing op personenauto’s was zeer succesvol tot de bijtellingskorting in 2017 alleen nog maar van kracht was voor nulemissie auto’s. Dat zorgde voor de verkoop van meer SUV’s en andere minder zuinigere modellen dan de jaren daarvoor. Maar inmiddels zien we de nul-emissie-auto opkomen en was de CO2-uitstoot in de maand december van 2019 zelfs een all time low van 54 gr/km. In dat opzicht is de fiscale sturing op nul-emissie-auto’s ook erg succesvol. De subsidieregeling voor elektrische (lease)auto’s voor particulieren gaat daar zeker aan bijdragen.”

De VNA schat dat van de 61.900 volledig elektrische auto’s die in 2019 werden geregistreerd 65 procent lease was, de rest voornamelijk (klein)zakelijk.

Goede vooruitzichten

Als Renate Hemerik naar de toekomst kijkt, ziet ze vooral een voortzetting van de huidige trends. “Dat maakt zowel de zakelijke als de private lease voor iedereen interessant. Als op termijn uiteindelijk ‘betalen naar gebruik’ wordt ingevoerd zal de nieuwe, veilige, zuinige en schone auto goedkoper in gebruik zijn dan een oudere. Alle seinen staan op groen voor de leaseauto! Op termijn wordt alles elektrisch, of de elektromotor nu wordt aangedreven door een batterij, waterstof of bijvoorbeeld mierenzuur. Autodelen komt moeizaam op gang. Enerzijds blijkt dat mensen toch graag willen beschikken over een eigen voertuig (al dan niet geleast). Anderzijds blijkt autodelen voor degenen die niet over een eigen auto kunnen beschikken vanwege parkeerproblemen, kosten, of iets dergelijks een mooi alternatief voor individueel vervoer. Het mobiliteitsbudget heeft alles in zich om belangrijker te worden, maar heeft o.a. administratief nog wel wat hobbels. Die de leasemaatschappij overigens graag voor de klant wegneemt. Al met al goede vooruitzichten voor leasemaatschappijen, die als dienstverlener in mobiliteit de klanten willen en kunnen blijven ontzorgen.”

Occasioncentra

Wat niet zozeer aan de groei van de sector heeft bijgedragen als wel binnen de sector veranderd is, is het feit dat steeds meer ex-leaseauto’s door leasemaatschappijen zelf worden verkocht. Van oudsher gingen deze auto’s naar de handel. Daarvandaan werden ze geveild, geëxporteerd, of doorverkocht aan autobedrijven. Leasemaatschappij Athlon was een van de eerste leasemaatschappijen die zelf de verkoop van ex-leaseauto’s ter hand nam. Vanuit het occasioncentrum in Almere werden aanvankelijk een handvol ex-leaseauto’s rechtstreeks aan consumenten verkocht. Gaandeweg werd deze handel serieuzer. In 2012 opende Leaseplan in Veghel ook een occasioncentrum, dat inmiddels onder de naam Carnext opereert. Intussen zijn er al vier Carnext-vestigingen en zijn ook andere leasemaatschappijen, grote zowel als kleine, zelf actief met de verkoop van ex-leaseauto’s aan de consument. Met het toenemende aantal privéleaseauto’s, wat veelal wat kleinere auto’s zijn, wordt de beschikbare voorraad van ex-leaseauto’s bovendien steeds breder en dus interessanter voor steeds meer consumenten.

(Dit artikel werd eerder gepubliceerd in nummer 3 van Aftersales Magazine, dat 24 maart is verschenen.)

Deel dit artikel op

Eén reactie

 1. Het is inderdaad indrukwekkend wat de leasebranche heeft doorgemaakt de afgelopen jaren en dat vooral op basis van het betere kosteninzicht dat serviceleasing de gebruiker geeft. Maar nu in de huidige crisis zou leasing zomaar eens een lastig te beïnvloeden kostenpost kunnen zijn.

  Nu de Coronacrisis het gewone economische leven zo ernstig bedreigt moeten ondernemers meteen op zoek naar mogelijkheden om de schade te beperken; en terugdringen van (auto)kosten is daarbij heel belangrijk.
  Bij gekochte auto’s worden de kosten betaald zoals ze zich voordoen (tanken en onderhoud) en is de daling van uitgaven door minder gebruik meteen merkbaar. Bij heel grote afname van bedrijfsactiviteiten zal echter ook helemaal stilzetten van (niet essentiële) auto’s overwogen moeten worden. De verzekeringspremie kan daarop worden aangepast kan en via “kenteken schorsing” kan de motorrijtuigenbelasting worden geschrapt. Verder kan het ook nodig worden een aantal auto’s af te stoten en het eerste verlies maar te nemen in ruil voor extra liquiditeit.

  Voor geleaste auto’s heeft de door een crisis getroffen ondernemer die vrijheid van handelen niet en blijven de maandfacturen voor de leasekosten en vaak ook het brandstofvoorschot gewoon komen.
  Een eerste stap die eigenlijk meteen moet worden gedaan is het stoppen met het voorschot voor brandstofkosten; betalen achteraf voor werkelijke tankingen is (ook zonder crisis) een betere werkwijze. De tweede aanbeveling betreft het verlengen van de maximale leaseperiode tot standaard 60 maanden voor personenauto’s en liefst nog langer voor bestelauto’s. Verlenging heeft twee voordelen; het voorkomt dat in ongewisse tijden weer een nieuw contract wordt aangegaan met verplichtingen voor meerdere jaren en bovendien opent een verlenging van de contractduur met lagere kilometrages de deur naar een vermindering van de leaseprijs per maand. Voor lopende leasecontracten is het dan ook aan te raden om zo spoedig als mogelijk met de leasemaatschappij te overleggen omtrent aanpassing van de lease-afspraken.

  Ook voor de leasemaatschappij kan verlenging van contracten aantrekkelijk zijn; langer doorrijden zorgt voor extra dekking van de afschrijvingskosten en daarmee ook verlaging van het, in crisistijd altijd geldende extra restwaarderisico.

  Kortom: Crisis betekent voor veruit de meeste bedrijven minder af te leggen kilometers en dat dient ook voor overeenkomstig minder km-kosten te zorgen, onafhankelijk of het gekochte of geleaste auto’s betreft. Leasemaatschappijen die dat begrijpen zullen zeker tegemoet willen komen aan de behoeften van hun klanten.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
15 juli 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties