Stichting aanpak voertuigcriminaliteit stopt

De stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) houdt met ingang van 2019 op te bestaan. De komende editie van het op informatie en netwerken gerichte AVc-café, op 15 november in Driebergen, zal tevens de laatste zijn.

titus-visserVolgens directeur Titus Visser, aangetreden in april 2013, speelt het al geruime tijd dalende aantal diefstallen een sleutelrol bij het besluit. Over de eerste zes maanden van 2018 was er  opnieuw een forse afname, met ruim 14%: 3643 diefstallen, tegen 4254 in dezelfde periode van 2017. Betere beveiliging, preventie en opsporing werpen hun vruchten af.

Terugvinden

Ook het aantal diefstallen van andere voertuigen daalt. Verder neemt de kans op terugvinden toe: van 34,9 (eerste zes maanden 2017) naar 37,3 procent dit jaar. “In zekere zin zijn we het slachtoffer van ons eigen succes”, zegt Visser. “Alle dingen die je redelijkerwijs kunt doen op dit gebied staan inmiddels op de rit.” Voor een aantal deelnemende (en mede-financierende) partijen was dat aanleiding om de discussie aan te zwengelen over nut en noodzaak van de stichting.

Actualiteit

In meer algemene zin speelt mee dat de tien publieke en private partners de formule van destijds onvoldoende vinden aansluiten bij de actualiteit van nu. “Het denken in een brede aanpak is achterhaald”, licht Visser toe. “Er spelen bij voertuigcriminaliteit nieuwe, losse thema’s. Denk aan identiteitsfraude, manipuleren van connected cars. Andere factoren gaan mobiliteit sowieso veranderen, zoals met mobility as a service.” Op 3 september hebben de partijen binnen AVc gebrainstormd over een andere opzet, thematiek en samenwerking, mogelijk in wisselende samenstelling. “Het zal kleinschaliger worden en meer low key, denk ik.” De precieze invulling zal in een later stadium plaatsvinden. Duidelijk voor nu is dat Visser en het eenmans secretariaat, de enige krachten in dienst van de stichting, per 2019 stoppen. De vier vanuit RDW en politie uitgeleende medewerkers vloeien dan terug naar hun eigen organisatie. De informatie over onder meer diefstalcijfers zal voortaan komen van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Collectieve aanpak

Binnen AVc werkten politie, openbaar ministerie en justitie samen met RDW, Verbond van Verzekeraars, TLN, Bovag, ARN, ANWB en RAI Vereniging. De collectieve aanpak, aanvankelijk informeel tussen enkele direct betrokken publieke en private partijen, mondde in 1997 uit in de start van een officieel programmabureau. De opzet van het AVc zorgde onder meer dat eenduidig cijfermateriaal voorhanden kwam.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †