Stilstaande auto scheelt 70.000 onderhoudsbeurten

Het autogebruik is vorig jaar opvallend hard gedaald. De gemiddelde auto werd in 2012 nog maar voor 13.059 kilometers ingezet, in 2009 lag het autogebruik nog op 13.603 kilometers per auto. De stilstaande auto scheelt op jaarbasis 70.000 onderhoudsbeurten.

De geconstateerde populariteitvermindering van het gebruik van de auto past in een trend, aldus Aumacon-directeur Clem Dickmann. “Na het piekjaar 2005, toen een doorsnee-auto nog voor 13.816 kilometers werd ingezet, zien we sindsdien jaar-op-jaar gestage dalingen. De daling in 2012 is echter scherper dan gebruikelijk. Vooral zakelijke auto’s hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd, wat enerzijds samenhangt met de verminderde bedrijvigheid en anderzijds een gevolg is van het toenemende thuiswerken.”

De gemiddelde zakenauto reed vorig jaar 23.894 kilometers; in 2009 waren dat nog 25.737 kilometers. Aumacom  baseert zich hierbij op metingen uit de NAP(nationale autopas)-database.

Slecht nieuws

Voor de autobranche is dit andermaal slecht nieuws. De dalende kilometrages worden namelijk ook niet meer gecompenseerd door een groeiend wagenpark. Sinds vorig jaar is ook daarin de aanwas tot staan gekomen.

Dit jaar dreigt het wagenpark in ons land – door de historisch lage nieuwverkoop en de vele occasionexporten – zelfs te dalen tot nèt boven de acht miljoen stuks. Dickmann: “Het is nog niet zo lang geleden dat beleidsmakers uitgingen van een doorgroeiend wagenpark tot zelfs boven de negen miljoen auto’s. Daar is nu dus geen enkele sprake meer van.” Volgens berekeningen van Aumacon betekent alleen al de thans geconstateerde afname een jaarlijkse vraagvermindering van zo’n zeventigduizend onderhoudsbeurten.

Daarbovenop komt nog de bijbehorende omzetderving rondom reparaties, banden en schadeherstel. Aangezien de terugloop van de automobiliteit met name zakenauto’s betreft worden vooral autodealers getroffen. “Universele garages ontspringen hier nog  grotendeels de dans, maar ook in dit zogenaamde ‘vrije’ kanaal staan de rendementen onder grote druk – getuige ook het toenemend aantal faillissementen in deze sector.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.