Tesla stoot meer CO2 uit dan diesel

De elektrische auto gaat Duitsland voorlopig niet helpen de CO2-uitstoot van het wegverkeer terug te dringen. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl en Hans-Werner Sinn.

Volgens de onderzoekers zorgt de nieuwe Tesla Model 3 namelijk voor meer CO2-uitstoot dan een Mercedes C 220 d op diesel. De onderzoekers baseren zich daarbij op gegevens over hoe in Duitsland stroom wordt opgewekt. Ook dient volgens hen meegewogen te worden hoeveel CO2 er wordt geproduceerd bij de productie van batterijen. Het blijkt dat in het gunstigste geval de CO2-uitstoot van de elektromotor in een Model 3 een tiende boven de uitstoot van de dieselmotor ligt. In het in het ongunstigste geval ligt die er een kwart boven.

Vergelijking

De studie zet de discussie over de bijdrage die elektrische auto’s kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in een ander daglicht. Let wel, de vergelijking geldt voor de manier waarop in Duitsland elektrische energie wordt opgewekt. In Duitsland wordt nu eenmaal relatief veel stroom opgewekt door de verbranding van bruinkool, steenkool en aardolie. In Noorwegen wordt dankzij waterkrachtcentrales veel meer energie CO2-neutraal opgewekt. Daarvoor geldt een andere vergelijking. De CO2-uitstoot van elektrische auto’s op nul stellen, zoals volgens de onderzoekers in de EU-richtlijn voor de berekening van de uitstoot door het autoverkeer gebeurt, doet de werkelijkheid geweld aan.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters