In tien jaar een miljoen auto’s extra

Per 1 januari 2018 telt Nederland 8.594.600 personenauto’s. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan tien jaar geleden (7.597.000).

Dat is een van de conclusies die zijn te trekken uit de onlangs door RAI Vereniging gepubliceerde Kerncijfers Auto en Mobiliteit 2018.

Toename

In één jaar tijd is het wagenpark met 155.282 auto’s toegenomen, een groei van 1,8 procent. Een jaar eerder was het wagenpark in aantal slechts met 1,2 procent toegenomen (ruim honderdduizend auto’s).

Elektrisch rijden

Op de peildatum van 1 januari 2018 waren 277.006 auto’s (3,2 procent van het totaal) uitgerust met een elektromotor. 21.032 daarvan waren volledig elektrische auto’s (0,24 procent van het totaal). Een jaar eerder bedroeg het aantal geëlektrificeerde auto’s in het totale wagenpark 252.567, ofwel 3,0 procent. Het aandeel volledig elektrische auto’s was toen nog 0,16 procent.

Diesel

Diesel als brandstof wordt duidelijk minder populair. Ondanks de toename van het aantal auto’s nam het aantal diesels in het Nederlandse wagenpark af. Per 1 januari 2018 telde dat nog altijd 1.361.426 dieselauto’s (15,8 procent van het totaal). Een jaar eerder reden er nog 1.364.309 diesels in Nederland, wat toen goed was voor een marktaandeel van 16,2 procent.

CO2

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s, die vorig jaar voor het eerst in jaren weer toenam, is het afgelopen jaar verder gestegen. Kwam die voor de in 2016 verkochte nieuwe auto’s uit op 107 gram, voor 2017 is dat toegenomen tot 112 gram.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2954 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters