Toename diefstal jonge auto’s

De diefstal van auto’s tot drie jaar oud is in het eerste halfjaar van 2019 toegenomen met 12 procent ten opzichte van het eerste halfjaar in 2018. Diefstal van twee jaar oude auto’s steeg zelfs met ruim 38 procent.

Dat blijkt uit recente cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Het totale aantal gestolen voertuigen is wel licht gedaald, van 3642 tot 3606, ofwel bijna 1 procent.

Populair

Hoewel er een forse daling te zien is in de diefstal van de Volkswagen Golf en Polo blijven dit toch de meest gestolen auto’s. De toename in de diefstal van jonge auto’s komt met name op het conto van de Audi A1 en de Fiat 500. Manager van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit Hendrik Steller legt uit: “Het zijn populaire auto’s in de compacte klasse. Wat wij terugkrijgen uit onze contacten bij de opsporing is dat een model dat populair is bij autokopers, enige tijd later ook vaker gestolen wordt. Die auto’s worden vaak op bestelling gestolen. Het is in toenemende mate een activiteit van de georganiseerde criminaliteit, die daarbij zeer professioneel te werk gaat.” Een andere ontwikkeling die de diefstal van auto’s in de kaart speelt, is die van keyless entry. De bijbehorende sleutel zendt constant een signaal uit, dat ook door het dievengilde kan worden opgevangen. Hendrik Steller: “Het is deels te voorkomen door de sleutel in een metalen doos te bewaren, liefst ook in het midden van het huis, zodat het signaal moeilijker kan worden opgevangen. Autofabrikanten zijn ook wel bezig met de ontwikkeling van een sleutel die bijvoorbeeld na enkele minuten ophoudt met het uitzenden van het signaal wanneer hij stilligt.”

Terugvindpercentage

Wanneer een auto wordt teruggevonden, is dat vaak binnen 24 uur. Het totale aantal voertuigen dat op de eerste dag wordt teruggevonden, is licht gestegen van 34,4 naar 36,6 procent. Opvallend is dat voertuigen die een grote diefstalstijging laten zien een laag terugvindpercentage hebben: bij de Audi A1 is dit 16 procent en bij de Fiat 500 maar 15 procent. Hendrik Steller: “Het terugvindpercentage is in de eerste 24 uur echt het grootst. De goedkopere modellen zijn vaak ook auto’s met doorgaans wat minder connectiviteit, waardoor ze ook minder goed op te sporen zijn.” Auto’s die in Nederland gestolen worden, verdwijnen vaak naar het buitenland, of worden voor de onderdelen uit elkaar gehaald.  

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters