Universeel versterkt apk-positie

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden er ruim 2,8 miljoen apk’s aan personenauto’s uitgevoerd. Daarvan nam het universele kanaal 73 procent voor zijn rekening.

Daarnaast werden er 329.500 apk’s aan bestelauto’s uitgevoerd. Dat blijkt uit recente cijfers van VWE Automotive. Ten opzichte van vorig jaar waren er 4,8 procent meer apk’s aan bestelauto’s en 2,4 procent meer personenauto-apk’s.

Dealers

Wat betreft het personenautosegment konden de dealers slechts een plus realiseren van 0,5 procent, terwijl de fastfitters en de universele autobedrijven respectievelijk 2,2 en 3,2 procent meer apk’s voor hun rekening namen. Overigens bestaat het aandeel van 73 procent voor het universele kanaal uit 4,1 procent voor de drie grootste fastfitters/autoserviceketens en 68,9 procent voor de full service universele autobedrijven.

2018

2019

personenauto’s bestelauto’s personenauto’s bestelauto’s
Dealers 765.720 73.094 769.674 76.075
Fitters 114.015 5667 116.493 5893
Universelen 1.899.415 235.640 1.959.367 247.567
Totaal 2.779.150 314.401 2.845.534 329.535

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen