Verbod verwijderen roetfilter per 1 juli

Het verwijderen van het roetfilter in een dieselauto is vanaf 1 juli 2017 weer bij wet verboden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod op het verwijderen van het roetfilter was begin 2015 per abuis uit de wetgeving verdwenen toen de regelgeving werd opgeschoond. Daarop dienden de Kamerleden Hoogland en Van Tongeren een motie in waarin werd verzocht “zo spoedig mogelijk over te gaan tot het verbieden van het verwijderen van roetfilters en andere milieusystemen en hiervoor een effectieve test in de apk in te voeren.”

Nadelen roetfilter

Roetfilters voorkomen de uitstoot van roetdeeltjes in dieselauto’s, maar kunnen leiden tot beschadiging van de motor en een verhoogd brandstofverbruik. Er zijn dan ook automobilisten die het roetfilter willen laten verwijderen. In de markt zijn bijgevolg voldoende partijen actief die dat willen doen. De staatssecretaris verbiedt dat nu en doet daarvoor een beroep op het principe dat “aanpassingen aan een emissiebeheersingssysteem waardoor het emissieniveau van het voertuig wijzigt, als een wijziging van de constructie worden gezien”. Een dergelijke wijziging is alleen toegestaan als aan de uitstootnorm voor dieselauto’s (maximaal 5 mg per kilometer) wordt voldaan. Dit is echter zonder roetfilter niet mogelijk.

APK

Met ingang van 20 mei 2018 geldt een nieuwe Europese richtlijn met scherpere minimumeisen voor apk. Daarin staat dat alle voertuigen met een door de fabrikant aangebracht roetfilter bij de apk visueel moeten worden geïnspecteerd op de aanwezigheid daarvan. Daarop vooruitlopend verbiedt de staatssecretaris het verwijderen van het roetfilter al per 1 juli 2017. De periode 1 juli 2017 tot 20 mei 2018 geldt als overgangsperiode “waarin eigenaren van voertuigen met een verwijderd filter er voor kunnen zorgen dat het roetfilter weer wordt teruggeplaatst en goed functioneert”, aldus de staatssecretaris. In de periode tot 1 juli 2017 komen eigenaren van een dieselauto waaruit het roetfilter verwijderd is er met een waarschuwing af.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3841 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters