3D head-up display met augmented reality

Konica Minolta heeft een driedimensionaal head-up display met augmented reality ontwikkeld.

Bij conventionele HUD-technologie zorgt een verandering van oogpositie van de bestuurder ervoor dat de informatie die hij op het display ziet, niet overeenkomt met de positie op de weg voor hem. De 3D AR HUD kan informatie weergeven op verschillende schijnbare afstanden, naargelang de rijsnelheid (bijvoorbeeld 40 meter vooruit met 40 kilometer per uur in de stad, 80 meter vooruit bij 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom). Dit helpt de bestuurder informatie te herkennen met een minimum aan scherpstelling en oogbeweging, wat bijdraagt aan een veiliger verkeer. De technologie kan informatie weergeven in 3D. De augmented reality zorgt ervoor dat informatie die door sensoren is herkend, kan worden weergegeven op voorwerpen (bijvoorbeeld voetgangers, obstakels). De posities van dergelijke voorwerpen worden visueel zichtbaar gemaakt om de bestuurder vroegtijdig te waarschuwen, zodat hij meer tijd heeft om de situatie te beoordelen en te reageren. Deze informatie wordt nauwkeurig weergegeven, ongeacht het oogpunt van de bestuurder. Uiteindelijk zal Konica Minolta een allesomvattend rijhulpsysteem ontwikkelen dat snel informatie afkomstig van talrijke sensoren kan herkennen en verwerken en de bestuurder direct en correct kan waarschuwen. Konica Minolta zal zijn technologieën blijven inzetten voor de uitdagingen van en ten behoeve van de samenleving en met oplossingen komen om de veiligheid van het verkeer en van andere transportmiddelen te vergroten. konica_minolta_ar-hud

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3695 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters