Allianz: neutrale opslag data connected car

De grootste verzekeraar van Duitsland – Allianz – pleit ervoor data van autonome auto’s onder te brengen bij een onafhankelijke partij. Deze faciliteert vervolgens aan belanghebbenden de toegang tot gegevens van de connected car.

Met zijn standpunt positioneert Allianz zich lijnrecht tegenover de voertuigfabrikanten. Hun visie is dat autodata primair thuishoort bij de bron. Joachim Müller, bestuursvoorzitter van Allianz Duitsland, motiveert zijn pleidooi voor neutrale opslag vanuit de toekomstige ongevalspraktijk. Is straks bij een botsing een autonoom rijdend voertuig betrokken, dan moet helder worden wie verantwoordelijk was: mens of machine? “Van belang is dat de autofabrikant noch de verzekeraar of andere derde partij exclusieve toegang krijgt tot de data”, zegt Müller in gesprek met persbureau Deutsche Presse-Agentur. Volgens hem is in de Duitse wet weliswaar vastgelegd dat zelfstandig rijdende voertuigen een systeem moeten hebben dat hun verkeersgedrag monitort, maar is de toegang tot de data niet concreet-juridisch aangegeven.

Servers

Müller is tegenstander van opslag op servers van de voertuigfabrikant, omdat die slechts indirect toegankelijk zouden zijn voor andere belanghebbenden. Verzekeraars in Duitsland maar ook een grote partij als TÜV vrezen dat ze met zo’n constructie (te) afhankelijk worden van de goede wil van autoproducenten. Overigens blijft volgens de Allianz-topman ook bij autonoom rijden een deel van de verantwoordelijkheid liggen bij de bestuurder. “Zo lang er tenminste nog een stuur in het voertuig zit.” In de komende vijftien jaar zal, naar Allianz verwacht Allianz, de schade-uitkering zo’n zeven tot zestien procent zal afnemen. Het exacte percentage hangt af van de mate waarin nieuwe techniek zich verspreidt.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †