Brein autonome auto denkt sneller dan mens

Op zijn laatst bij aanvang van het volgende decennium begint Bosch aan de serieproductie van een autocomputer met kunstmatige intelligentie. Het systeem laat autonoom rijdende auto’s veilig hun bestemming vinden en kan per seconde drie keer zo veel berekeningen doorvoeren als het menselijk brein.

Bij de ontwikkeling werkt het Duitse technologieconcern samen met Nvidia, ontwikkelaar van ultrasnelle rekenchips. De ‘KI-Autocomputer’ zal in staat zijn te leren van elke verkeerssituatie  onderweg. Die kennis wordt opgeslagen in een neuraal netwerk, waarna experts van Bosch kijken in hoeverre de nieuwe informatie juist en bruikbaar is. Om dat te beoordelen worden onder meer praktijktests doorgevoerd. Zodra er ‘groen licht’ is, kan de nieuwe, kunstmatig opgedane kennis als update zijn weg vinden naar andere KI-Autocomputers.

Anticiperen

“Ons doel is verkeer zonder ongevallen”, zei bestuurslid Dirk Hoheisel deze week op het Bosch Mobility Experience. Verdeeld over drie dagen kwamen in Boxberg zo’n driehonderd journalisten, verdeeld over bijna veertig landen, kennismaken met Bosch’ nieuwste automotive snufjes. Bij de ontwikkeling van autonoom rijden zegt de onderneming flinke stappen voorwaarts te maken. Maar er is nog veel werk te doen. Voertuigen reageren weliswaar sneller dan de mens, bijvoorbeeld bij een noodstop, maar kunnen nog niet of onvoldoende anticiperen. “De sleutel om dit doel te bereiken is onze KI-Autocomputer.” Essentieel is dat zo’n zelfdenkende voorziening in staat is om de data die een zelfstandig rijdende auto produceert – tot 1 Gigabyte per seconde – om te zetten in de juiste handelingen. Om dat doel te bereiken, investeert Bosch in de komende vijf jaar driehonderd miljoen euro in zijn Center for Artificial Intelligence. De onderneming onderscheidt drie essentiële voorwaarden, wil een computer net zo goed als een mens verkeerssituaties kunnen beoordelen: deep learning (‘dit is een auto’, ‘dit is een voetganger’, etc.); sensoren met data om vooruit te blikken; hypergedetailleerde kaarten.

TomTom

Wat dat laatste betreft werkt Bosch sinds begin vorige maand samen met TomTom. Beide partners passen radartechniek toe voor locatiebepaling. Deze geldt als weer- en lichtonafhankelijk en kijkt bovendien verder vooruit (tot 250 meter in plaats van de maximaal 150 meter in de huidige, op videotechniek gebaseerde navigatiekaarten). Dankzij de Radar Road Signature gedoopte techniek is over enkele jaren de plek van een auto geen kwestie meer van meters maar van centimeters, stelt Bosch-topman Hoheisel. “Weginformatie op basis van radar is een mijlpaal in de route naar automatisch rijden.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †