Fastned haalt nog eens 11 miljoen op

Het is Fastned opnieuw gelukt om met de uitgifte van obligaties geld uit de markt te halen. 11 miljoen euro is de opbrengst van de obligaties waarvoor investeerders zich tussen 11 en 30 oktober konden inschrijven.

Met het geld wil Fastned verder investeren in de uitbreiding van zijn netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn nu 78 laadstations. De verwachting is dat er eind van dit jaar zo’n negentig operationeel zijn.

Rente

De obligaties keren 6 procent rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Na de looptijd krijgen de investeerders bovendien het ingelegde bedrag terug.

Kosten en baten

Fastned is voor zijn bedrijfsvoering in belangrijke mate afhankelijk van de uitgifte van obligaties. In september werd weliswaar een break even point bereikt, waarbij de inkomsten uit de onbemande snellaadstations de operationele kosten dekken. Daar komen wel de kosten voor onder meer overhead en het hoofdkantoor bovenop, nog afgezien van de rechtszaken waarin Fastned verwikkeld is die te maken hebben met de rechten voor de exploitatie van verschillende stations. Commercieel directeur Niels Korthals Altes: “Wat dat betreft geldt voor elk bedrijf dat de kosten voor de baat uitgaan. Je kunt het vergelijken met een projectontwikkelaar die een flatgebouw neerzet. Met behulp van investeerders bouw je iets op. Dan is het wachten op de huurders. Zo zullen wij ook eerst een infrastructuur moeten bouwen voordat we kunnen verdienen aan de verkoop van elektriciteit.”

Groei

Dat het Fastned steeds weer lukt om via de uitgifte van obligaties geld aan te trekken, komt volgens Niels Korthals Altes enerzijds omdat de 6 procent rente aantrekkelijk is, maar ook omdat investeerders vertrouwen in wat Fastned doet. “Iedereen praat over de energietransitie, wij doen er ook echt iets aan. De vraag naar voorzieningen voor elektrische auto’s neemt ook heel snel toe. Daardoor groeit onze omzet ook met 10 procent per maand. Er zijn weinig bedrijven die ons dat nadoen.” “Bovendien is het een zekere investering. Softwarebedrijven trekken ook investeerders aan, maar die branden vooral veel op aan loonkosten. Zij zetten alleen een app neer. Als die weg is, is ook het geld weg. Wij zetten een laadinfrastructuur neer. Die tankstations, dat zijn harde assets en een belangrijke motivatie voor mensen om te investeren.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters