‘Moreel debat nodig over autonoom rijden’

Op weg naar de volledig autonome auto, die ooit eigenhandig moet beslissen over stoppen of doorrijden, ontstaat voor ontwerpers een moreel dilemma: wanneer laat je het voertuig afremmen – en voor wie?

De antwoorden zijn niet eenduidig, concludeert het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology. Onderzoekers peilden online de mening van twee miljoen mensen, verdeeld over ruim tweehonderd landen. In de meertalige ADAS-game ‘Moral Machine’ kregen de deelnemers diverse dilemma’s voorgelegd. Zoals: moet een zelfrijdende auto de levens sparen van gezagsgetrouwe omstanders of van ongeoorloofd overstekende voetgangers? De meeste respondenten gaven de voorkeur aan optie 1.

Overeenstemming

De onderzoekers constateren dat er wereldwijd op drie punten overeenstemming bestaat: mensen gaan vóór dieren, meer gaat voor minder en jong boven oud. Maar factoren als leeftijd, opleiding, geslacht, inkomen, politieke voorkeur en religie kunnen op regionaal niveau nogal verschil uitmaken. Zo bestaat in sommige delen van Azië, waar traditioneel leeftijd en ervaring gelden als positieve punten, minder sterk de neiging om bij een mogelijk fatale aanrijding jonge mensen te bevoordelen. In zuidelijke landen daarentegen overheerst het standpunt dat de jeugd juist wel gespaard moet worden.

Publiek debat

“We hebben geprobeerd inzicht te krijgen in de morele beslissingen die autonome auto’s moeten nemen”, schetst onderzoeksleider Edmond Awad van het MIT. “We weten namelijk nog niet hoe deze voertuigen dit moeten doen.” Volgens het MIT moeten de verschillen inzet worden van een toekomstig publiek debat. Want als bijvoorbeeld de VS in technisch opzicht domineren op het gebied van autonoom vervoer, zijn zij dat mogelijk ook wat de principiële keuzes betreft (voor wie remt de auto af?). Op het snijvlak van innovatie en openbare veiligheid moet daarom, adviseert het MIT, de mening van de burger actief gezocht worden. Zeker nu uit onderzoek van automobielclub AAA blijkt dat in de VS het draagvlak voor de meest ingrijpende ADAS-functies tanende is, sinds de ongevallen met voertuigen van Uber en Tesla.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

  • 29 oktober 2018 om 10:32
    Permalink

    In dit artikel wordt gesuggereerd dat systemen voor autonoom rijdende auto’s morele keuzes kunnen maken. Die keuzes worden gemaakt door het bewustzijn van de bestuurder. Een aspect van het bewustzijn is het geweten. Een ander aspect is beleefdheid, het begrijpen van andere beleefde bestuurders in gevallen waarin de een of de ander voorrang verleent of neemt, waarbij de regels over voorrang in die situatie onduidelijk toepasbaar zijn. De rol van het bewustzijn, de waakzaamheid van elke bestuurder van een transportmiddel, van voeten tot vrachtwagens, wordt door de technologen consequent vermeden. Vandaar mijn waarschuwing: Zelfrijdende auto’s zijn een fata morgana.

    De ongelukken met zelfrijdende auto’s in normale verkeerssituaties zijn vrijwel altijd achterop rijdende auto’s omdat de autonome auto voor alle zekerheid is geprogrammeerd om te tremmen voor alles wat er niet is ingevoerd. Bewust en ervaren bestuurders kunnen obstakels als overhangende boomtakken of foutmakende andere verkeersdeelnemers veel beter beoordelen en daarop anticiperen. Dat betekent niet dat er onnodig geremd wordt, wat tot gevolg heeft dat een achterligger de manoeuvre van de voorligger in dezelfde situatie begrijpt en daarop tijdig kan reageren. Een autonoom rijdende auto die her en der in normaal verkeer wordt beproefd, wordt door de verkeersdeelnemers die daarachter rijden niet begrepen en een botsing of bijna botsing is het gevolg. Zie mijn column waarin ik autonoom rijden een fata morgana noem. En er blijven maar miljarden dollars en euro’s naar ‘Stage V’ stromen…

Reacties zijn gesloten.