‘Nederland geschikt voor autonoom rijden’

Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Dat concludeert accountantskantoor KPMG aan de hand van de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018. Dit is een onderzoek naar de voorwaarden voor vervoer op grote schaal met de zelfrijdende auto.

Als redenen waarom Nederland zo geschikt is voor de zelfrijdende auto noemt KPMG onder andere de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet. Daarnaast is er een goede kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt. Voor het onderzoek zijn wereldwijd twintig landen beoordeeld. Nederland wordt op de ranglijst gevolgd door Singapore, de Verenigde Staten en Zweden.

Bereidheid

“Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de ontwikkeling van beleid en wetgeving om de komst van een dergelijk voertuig mogelijk te maken”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. “Ook op het gebied van technologie en innovatie doet Nederland het goed. Ons land kent in vergelijking met andere landen een groot aantal R&D-centra en industrie partnerships en bovendien een fijnmazig netwerk van oplaadpalen voor de elektrische auto. Dat laatste is een goede indicator voor de bereidheid van een maatschappij om de infrastructuur bij de tijd te houden. Zelfrijdende voertuigen gaan niet alleen de wijze van transport ingrijpend veranderen, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd leven en werken.”

Uitdagingen

Toch zorgt de komst van de zelfrijdende auto voor de nodige uitdagingen om alle voordelen van het voertuig te kunnen benutten. Kramer: “Auto’s moeten met elkaar, met de weginrichting, zoals verkeerslichten en borden, en met andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, kunnen communiceren. Daar liggen grote kansen voor de Nederlandse toeleveranciers in de auto-industrie. Publieke-private samenwerking zal de ontwikkeling van onze huidige expertise en innovatiecapaciteit verder versnellen. Goede voorbeelden zijn de Automotive High Tech Campus in Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven die een specifieke faculteit voor Smart Mobility kent. Ook de samenwerking tussen provincies en fabrikanten waarbij getest wordt met slimme vrachtwagens, zoals bij Schiphol, speelt ons hierbij in de kaart.”

Terughoudend

Hoewel geschikt voor autonoom rijden, blijkt uit eerder KPMG-onderzoek dat veel Nederlanders nog terughoudend zijn wat betreft de zelfrijdende auto. Kramer: “Slechts een derde van de Nederlanders is enthousiast is over de komst van zelfrijdende auto’s. Ruim de helft wil zelf aan het stuur blijven zitten. Ruim 10 procent geeft aan geen voorkeur te hebben. Nederlanders hebben met name twijfels over de keuzes die de zelfrijdende auto in het verkeer maakt en de vraag wie aansprakelijk is wanneer het voertuig in het verkeer een ongeval veroorzaakt. Als zelfrijdende auto’s aantoonbaar minder verkeersslachtoffers zouden veroorzaken, gaat het roer echter drastisch om. Dan geeft de helft van de onderzochte Nederlanders aan te zullen kiezen voor een zelfrijdende auto.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3825 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters