Bovag onderzoekt impact ADAS op werkplaats

Welke impact heeft nieuwe voertuigtechnologie op het gebied van rijtaakondersteuning (ADAS) en diagnose op afstand (OTA) voor de toekomstige werkplaats? Op die vraag wil Bovag door middel van een zojuist gestart onderzoek antwoord geven.

Het is de bedoeling dat de uitkomsten eind februari, begin maart gereed zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door VMS | Insight. Directeur Eric Vousten van dit bureau bracht vorig jaar, eveneens in nauwe samenwerking met Bovag, het effect van elektrische mobiliteit op het autobedrijf in kaart. Daaruit bleek dat de elektrische auto de werkplaats op den duur een kwart van zijn omzet kan kosten.

ADAS

De komende weken zal een nieuwe combinatie van desk research, rekenmodellen en interviews met deskundigen en betrokkenen uitmonden in drie scenario’s: progressief, conservatief en realistisch. Alom wordt aangenomen dat de opkomst van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) op termijn in de werkplaats gaat zorgen voor een verschuiving van mechanische naar elektrotechnische klussen. Personeel zal daarom over steeds meer ICT-bagage moeten beschikken, opgedaan in de beroepsopleiding en/of ‘on the job’.

OTA

Ook de opkomst van connectieve technologie (OTA, Over The Air) zorgt voor verandering. Diagnose en onderhoud op afstand worden mogelijk gemaakt door sensoren en actuatoren. Updates van software kunnen daardoor ook buiten het autobedrijf plaatsvinden, onderweg, op het werk of thuis. Welke mogelijke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de bezetting van de werkplaats en voor het personeel is een van de vragen die Bovag beantwoord wil zien. De inzichten worden in maart en april met de leden gedeeld tijdens informatiebijeenkomsten.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †