Verdienen aan de connected car

Het lijkt niet zo eenvoudig. Toch zullen steeds meer partijen de komende jaren ontdekken hoe zij geld kunnen verdienen aan de connected car. Het vraagt wel de bereidheid om te investeren in systemen teneinde data uit de connected car en de connected consument te kunnen analyseren en in euro’s om te zetten.

Het wordt vaak gezegd: de eenentwintigste eeuw zal wat betreft mobiliteit grote veranderingen laten zien. Het veranderende klimaat, technologische keuzes, nieuwe toetreders, nieuwe verdienmodellen, de mix tussen clicks & bricks, de digitalisering, elektrificering, de continu veranderende klantenwensen… Ze leiden allemaal tot nieuwe producten, diensten en verdienmodellen. De traditionele waardeketen transformeert tot een platformstructuur, waar bepaalde lijntjes richting consument zowel korter als langer kunnen worden. Neem Booking.com, een platform dat tussen de consument en het hotel in gaat zitten, met als propositie gemak en na verloop van tijd vertrouwd intermediair. In onze branche is er Autobutler, hoewel nog niet in Nederland. Daarbuiten regelt het in diverse landen al de onderhoudsafspraak voor de consument. In feite wordt door zo’n toevoeging de keten langer. Daartegenover zien we dat steeds meer autofabrikanten rechtstreeks communiceren met de voertuigeigenaar, privé en zakelijk. Daarmee halen ze de merkdealer uit de keten en verkorten de keten feitelijk.

Klantreis

Wat dergelijke partijen doen, is het analyseren van klantendata en die vertalen in kansen voor een volgende verkoop. Een beter begrip van de klant leidt tot beter contact en dus een betere klantenbinding. Wat volgt, is een bepaalde mate van vanzelfsprekendheid, afhankelijkheid zelfs. Om het maximale uit die aldus ontstane klantrelatie te halen, moet die klant continu connected willen zijn. Die moet je dus in de watten leggen, met push-berichten op de hoogte houden van aanbiedingen en voordeeltjes. Op die manier is connectiviteit een voedingsbodem voor een nieuw of vernieuwd verdienmodel, waarbij data niet alleen hoofdpijn, maar ook euro’s opleveren. Voorwaarde voor een succesvolle klantconnectie is een platform dat bestaat uit een breed partnernetwerk. Hoe meer dit platform is afgestemd op de digitale wensen van de consument, des te groter de kans dat die klant het platform iedere keer weer als vertrekpunt neemt voor zijn of haar klantreis. Het is voor iedere partner van het platform van belang dat hij er structureel, lees: onmisbaar onderdeel van is en blijft.

Veiligheid

Ondanks alle kansen die connectiviteit biedt, zeker op de middellange termijn, zorgt het in de branche ook nog steeds voor een tweedeling. Autofabrikanten moeten systemen bouwen die het hackers in principe onmogelijk maken om de systemen binnen te dringen. Overheden en keuringsinstanties eisen dat ook. Dat is de reden waarom autofabrikanten geen derden, lees: onafhankelijke servers in hun netwerken op willen nemen. Hoe meer auto’s connected zijn en hoe meer van die systemen met hun omgeving, met elkaar en met anderen communiceren, des te groter de kans is dat er een veiligheidsprobleem ontstaat. Daarom blijven de autofabrikanten pal achter hun extended vehicle-platform staan, terwijl de aanbieders van eerdergenoemde onafhankelijke servers als Caruso, Otonomo en Carmunication verzekeren dat zij voor de veiligheid van de omgang met de data in kunnen staan.

Verdienmodel

Autofabrikanten zijn momenteel druk met het ontwikkelen van digitale diensten die in een abonnementvorm bestaan of ad hoc kunnen worden besteld. Denk aan op rijgedrag gebaseerde verzekeringen, parkeerservices, autodeelconcepten of weerinformatie. Ook het aanpassen van bepaalde functionaliteiten, zoals het tijdelijk meer vermogen bieden, stuur- en stoelverwarming, veerkarakteristieken en navigatieconcepten is denkbaar. Wat nog zal zorgen voor de nodige leermomenten is in hoeverre de consument bereid zal zijn voor deze diensten te betalen. Als dat lukt, komt er eindelijk een verdienmodel in zicht. Daar komt bij dat als dergelijke diensten om hun waarde worden gewaardeerd, ze ook als ruilmiddel kunnen dienen om de klant ertoe te bewegen connected te blijven met het merk(platform). Het is logisch dat het onafhankelijke kanaal hier met de nodige argwaan naar kijkt. Bosch heeft bijvoorbeeld een community-parkeerdienst voor de Mercedes A-klasse ontwikkeld. De opbrengsten ervan worden gedeeld door Bosch, Daimler en een eventuele derde partij. Ook als de auto wat ouder is en als occasion aan een tweede of derde leven begint, eet Daimler mee. Een heel nieuw spel is van start gegaan. Dit artikel is ook te lezen in nummer 4 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 19 april is verschenen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1703 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen