ALD Automotive presenteert nieuw 5-jarig strategisch plan

ALD Automotive heeft tijdens de Capital Markets Day vorige week het nieuwe 5-jarig strategisch plan “Move 2025” gepresenteerd. CEO Tim Albertsen en leden van het ALD Executive Committee hebben een overzicht gegeven van de ambities van de onderneming en de belangrijkste strategische, operationele en financiële doelstellingen, in de context van het nieuwe strategisch plan, getoond.

Vijf jaar geleden heeft ALD Automotive de transitie ingezet van traditionele leasemaatschappij naar aanbieder van totale mobiliteit. “Move 2025 is een vijfjarenplan om hierop door te bouwen en om groeikansen te benutten die we zien voor de middellange tot lange termijn. Met dit nieuwe strategisch plan wil ALD Automotive nog beter inspelen op de veranderende mobiliteitswereld. Daarbij vergroten we onze slagkracht om uit te groeien tot een volledig geïntegreerde, duurzame aanbieder van mobiliteit en wereldmarktleider in onze sector”, bevestigt CEO Tim Albertsen.

Het totale aantal leasecontracten dat beheerd wordt door ALD Automotive bedraagt in 2025 naar verwachting circa 2,3 miljoen, inclusief groei door acquisities. Naar verwachting zullen zowel de directe- als indirecte kanalen een belangrijke bijdrage leveren aan deze groei, met een licht hoger groeipercentage voor deze laatste, dankzij ALD Automotive’s digitale platform voor whitelabel private lease.

Andere belangrijke organische groeidomeinen zijn private lease en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals ALD Flex, occasion lease, ALD E-bike en ALD Move, die naar verwachting zullen stijgen met een jaarlijks groeipercentage van circa 15% over de periode 2019-2025, met een hoge groeiverwachting voor ALD Flex (tot circa 60.000 voertuigen in 2025) en de leasing van tweedehandse leaseauto’s (verwachte aantal voertuigen circa 125.000 in 2025).

Move 2025 zorgt voor een verschuiving in het ALD-bedrijfsmodel; voertuigen gaan langer mee in het leaseproces, soms zelfs de gehele levensduur. Op basis van een marktgedreven prijsstrategie voor ‘multicycle’ leasing, ziet ALD veel groeikansen voor de verkoop van gebruikte auto’s en distributie via meerdere kanalen (multichannel).

ALD Automotive verwacht dat circa 30% van de gebruikte voertuigen wordt verkocht of geleased aan particulieren in 2025, waardoor occasion lease op een totaal van circa 125.000 voertuigen komt. Deze ontwikkeling brengt sterke groei- en margekansen met zich mee en verkleint tegelijkertijd het restwaarderisico.

Een budget van EUR 66 miljoen wordt de komende vijf jaar vrijgemaakt voor digitale investeringen voor alle vier de strategische pijlers. Daarmee stijgt het aandeel van investeringen in digitale oplossingen van circa 20% van de bedrijfskosten in 2017-2019 naar circa 23% in 2020-2025.

Het aandeel van elektrische voertuigen als percentage van nieuw geleverde voertuigen stijgt internationaal naar verwachting naar circa 30% in 2025. ALD Automotive streeft ernaar dat in 2030 circa 50% van haar nieuwe voertuigen 100% elektrisch zijn. Als gevolg daarvan is de gemiddelde CO2-uitstoot per voertuig voor nieuwe contracten in 2025 naar verwachting ten minste 40% lager dan in 2019.

Het totale aantal contracten bedraagt naar verwachting circa 2,3 miljoen in 2025, inclusief acquisities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *