ALD informeert leaserijder per video

ALD start met de videoservice Video at Every Step. Op gezette tijden stuurt ALD de leaserijder via e-mail een video waarin gerichte informatie wordt gegeven die op dat moment voor de leaserijder relevant is.

ALD Nederland heeft de service bedacht naar aanleiding van de vraag van het internationale hoofdkantoor hoe de klantbeleving onder leaserijders kon worden vergroot. Inmiddels is de videoservice in vier landen actief, waaronder in Nederland. Lonneke van der Horst, directeur marketing bij ALD, vertelt: “Tot nu toe kregen leaserijders bij de start van hun contract alle informatie via een handleiding overhandigd. Deze dikke handleidingen zijn niet erg vriendelijk in het gebruik en het Driver Care-team ontving nog steeds veel vragen. Daarom bedachten wij Video at Every Step, een systeem dat inspeelt op de informatiebehoefte van leaserijders en dit aanbiedt op de momenten dat het ertoe doet.”

Gericht

Een voorbeeld van de gerichte communicatie die Video at Every Step biedt, is het moment waarop de leaseauto geleverd wordt. Drie dagen van tevoren krijgt de leaserijder een video toegestuurd met alle relevantie informatie op dat moment. Of wanneer hij wacht op de pechhulpdienst, kan ALD de leaserijder een video sturen met wat te doen. ALD zegt al positieve reacties te hebben gekregen op het initiatief. Van der Horst: “Vanwege de positieve geluiden zijn we nu ook gestart met video’s voor private leaserijders. Dit is een steeds groter wordende doelgroep die naast leaserijder ook contractant is.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters