Green Deal Autodelen krijgt vervolg

De driejarige publiek-private samenwerking van organisaties op het gebied van autodelen mag dan ten einde zijn, de meerderheid van de partijen stuurt aan op een vervolg. Daarnaast willen veel nieuwe partijen graag deelnemen aan zo’n vervolg.

Dat meldt de website van het collectief, autodelen.info. De site is een van de resultaten waartoe de samenwerking heeft geleid. Autodelen.info is bedoeld om de gezamenlijke kennis met het publiek te delen.

Honderdduizend

Op het hoogtepunt waren er 42 organisaties verenigd in Green Deal Autodelen, waaronder acht gemeenten, aanbieders van deelauto’s, ANWB, Bovag, verzekeraars, de Rijksoverheid en milieuorganisaties. De doelstelling was honderdduizend deelauto’s in 2018 in Nederland. Volgens de laatste telling van 2017 zijn dat er pas dertigduizend. Voor de toekomst wil het collectief echter vasthouden aan dat aantal van honderdduizend deelauto’s. “Autodelen is de toekomst, maar dat besef dringt maar langzaam door. Het vergt ‘omdenken’, van gebruikers, de overheid en van partijen als verzekeraars. Om de potentie van autodelen nu verder te verzilveren in termen van klimaatwinst, ruimtewinst en goede toegang tot vervoer, is een veel steviger inbedding nodig in het beleid”, aldus Marjolein Demmers van Natuur & Milieu, een van de organisaties die deelnam aan Green Deal Autodelen. “Met autodelen als basis, wordt straks de invoering van elektrische auto ook makkelijker.”

Nieuwe doelstelling

Overigens is de groei van het aantal deelauto’s niet het uiteindelijke doel van Green Deal Autodelen. Dat is een verhoogd gebruik van autodelen, omdat, zo stelt de organisatie, “bewezen is dat autodelen tot minder autogebruik en daarmee minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling leidt.” Daarom wil de organisatie in de toekomst vooral inzetten op een groei van het aantal gebruikers van deelauto’s. Een voorbeeld van hoe een nieuwe doelgroep kan worden geworven voor autodelen is het onderzoek dat gedragspsycholoog Finn Smeets deed bij Rijkswaterstaat naar de motieven van ouderen om wel of niet te gaan autodelen. Met de uitkomsten van dit onderzoek werd dit filmpje over autodelen gemaakt.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters