Greenwheels wil autodelen voor grote publiek

Met nieuwe auto’s, de slogan ‘Een auto voor iedereen’, een nieuwe website en een nieuwe app wil Greenwheels de massa aan het autodelen krijgen. Eén ding is niet veranderd: de impact op de leefbaarheid van steden verbeteren.

Dat zegt Andrew Berkhout, directeur van Greenwheels, op BNR. “Toen Pon/Volkswagen Greenwheels twee jaar geleden overnam, beseften we dat we rigoureus te werk moesten gaan. Daarom hebben we zoveel veranderd. We wilden van een intern gerichte organisatie een extern gerichte organisatie maken. Meer naar de klant luisteren.”

Gebruiksgemak

Greenwheels stond er niet echt om bekend dat het de gebruiker heel gemakkelijk werd gemaakt. Dat geeft Berkhout toe. “Om lid te worden moest je een contract printen, ondertekenen en terugsturen. Anno 2017 is dat not done. Dat kan digitaal veel sneller.” Greenwheels ziet zich ook geconfronteerd met nieuwe toetreders in de autodeelbranche. Toch is dat niet de reden geweest voor de veranderingen, beweert Berkhout. “Ik denk dat onze klanten ons door de jaren heen al zoveel input gegeven voor verbetering. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Leaserijder

Volgens het Nibud is autodelen interessant voor mensen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden. Hoe bereikt Berkhout de groep die meer kilometers rijdt? “Daar heb ik geen antwoord op. Dat is wel iets wat ik najaag. Onze nieuwe pay-off ‘Een auto voor iedereen’ betekent dat ik ook de leaserijder ervan wil overtuigen de auto weg te doen. Helaas hebben wij nu nog geen product om de leaserijder uit de leaseauto te halen. Twintig procent van autorijdend Nederland is geïnteresseerd in autodelen. Dat is twintig keer zo veel als we nu bereiken, dus dat proberen we wel in te vullen.” Berkhout gooit alvast een lijntje uit naar leasemaatschappijen: “Als er leasemaatschappijen open staan voor het gebruik door derden, dan kunnen ook op die manier auto’s gedeeld worden.” Door bijvoorbeeld een abonnement aan te bieden vanaf 0 euro en door het aantrekkelijker te maken om voor langere ritten een auto te delen heeft Greenwheels zelf in ieder geval al een start gemaakt om het grote publiek te bereiken.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters