Systeem bijtelling blijft voorlopig ongewijzigd

De fiscale bijtelling voor personenwagens werkt sinds de jongste aanpassing minder marktverstorend, is minder complex en versnelt de transitie naar emissievrij rijden. Er is daarom geen reden om op korte termijn bij te sturen.

Dat meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een tussentijdse evaluatie van de Wet uitwerking Autobrief II. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsman: “De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het verstandig is om een vinger aan de pols te houden.” Technologische ontwikkelingen en veranderende consumentenvoorkeuren kunnen immers in relatief korte tijd de belastingopbrengsten of milieu- en klimaatdoelstellingen onder druk zetten.

Complex

De fiscale stimulering van CO2-zuinige auto’s leidde afgelopen jaren tot een complex stelsel van belastingen. Daarnaast zorgden herhaaldelijke aanpassingen dat sommige modellen het ene jaar fiscaal aantrekkelijk waren en het jaar erna niet. Om die reden zijn per 1 januari 2017 kortingen voor auto’s met een relatief lage CO2-uitstoot afgeschaft. Tot en met 2020 kent alleen ‘emissievrij’ nog een korting. Terugkijkend op de ervaringen sinds 2017 concludeert de staatssecretaris dat de bovengrens aan het bijtellingsvoordeel op EV’s boven de vijftigduizend euro inderdaad helpt om overstimulering te voorkomen. Ook draagt de MRB-toeslag op oude vervuilende dieselauto’s sterker bij aan een betere luchtkwaliteit in Nederland. Het moet echter allemaal nog sneller, vandaar dat de bewindsman eind 2018 gaat studeren op het stelsel van autobelastingen na 2020.

Elektrische auto

De ontwikkeling van volledig elektrische auto’s in het wagenpark loopt tot en met 2017 achter op de raming van Autobrief II. Eind 2017 stonden er in Nederland 21.115 geregistreerd. Eind mei 2018 waren er 27.179 EV’s op de weg. Hoewel ons land behoort tot de voorlopers in Europa gaat het om slechts 0,25 procent van het totale Nederlandse personenautowagenpark. De EV-nieuwverkopen over 2017 beslaan zo’n 2,1 procent van de totale nieuwverkopen. Gezien echter de technische verbeteringen (actieradius) en het steeds ruimere modellenaanbod verwacht Snel dat de toename zal doorzetten. Concreet: eind 2018 tussen de 35.000 en 40.000 geregistreerde EV’s. Dat zou hoger zijn dan de verwachting ten tijde van de doorrekening van Autobrief II.

Export PHEV

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat er vorig jaar 3.744 (PH)EV’s zijn geëxporteerd (630 EV’s en 3.056 PHEV’s). Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016 (totale export 1.617, waarvan 545 EV’s en 923 PHEV’s). “Van massale export is vooralsnog echter geen sprake”, schrijft de staatssecretaris. “Ik verwacht dat de export wel verder zal toenemen zodra er meer leasecontracten van deze voertuigen aflopen. Daar staat echter tegenover dat het ook mogelijk is dat er – mede door de fiscale voordelen – (PH)EV’s worden geïmporteerd.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

  • 10 juli 2018 om 14:21
    Permalink

    Handhaving van het huidige “bijtellings-regime”is ook een prachtige stimulans voor autodelen. Immers, waarom zou iemand de auto van zijn werkgever gebruiken met een hoge bijtellings-prijs tot gevolg als er voor minder kosten doormidden van een deel-auto abonnement voldoende gelegenheid is om steeds die auto te kunnen gebruiken die (dan) het beste bij de behoefte past. Niet door de werkgever ter beschikking gesteld en dus geen (forfaitaire) fiscale bijtelling.

Reacties zijn gesloten.