Themamiddag over rendement in leasesector

Bij netwerksociëteit Automotive Insiders draait het dinsdag 18 december om de vraag hoe de leasebranche haar fraaie financiële cijfers van het afgelopen jaar op peil kan houden. Welke factoren zijn van positieve invloed en welke van negatieve?

Een vijftal sprekers, ieder met zijn eigen expertise en invalshoek, belicht de materie. Variërend van elektrificatie tot restwaardes en van private lease tot onderhoudskosten. In welke mate beïnvloedt het succes van private lease het rendement per contract? Welke investeringen zijn noodzakelijk voor verdere automatisering? Wat is het effect van elektrificeren van het wagenpark op de kosten voor onderhoud en reparatie? De bijdragen komen van Samantha Reilly (asset manager Asset Based Finance), Femke Teeling (directeur Focwa), Jeroen Kruisweg (algemeen directeur ALD Automotive), Denis van Altena, (directeur James Auto Service) en Jair van der Reis Cohen (eigenaar start-up elektrische deelstep). De do’s and don’ts in leasing worden besproken in Fort Wierickerschans in Bodegraven. Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelden.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †