De Europese Unie moet zorgen dat er evenwichtige regelgeving komt inzake distributiecontracten. Nu leggen autofabrikanten vaak hun wil op. Daarvan zijn met name de dealers de dupe. Bovag vraagt de EU een einde te maken aan deze oneerlijke handelspratijken.

Een voorbeeld van onevenwichtige voorwaarden is dat de importeurs zich in steeds ruimere mate voorbehouden om zélf rechtstreeks, buiten de dealer om, te verkopen terwijl de dealer geconfronteerd wordt met hoge verplichte investeringen en steeds hogere eisen voor wat betreft de exclusieve inkoop bij zijn leverancier.

Daarnaast is in de contracten vaak sprake van de mogelijkheid om het contract op te zeggen zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat voor de hoge investeringen van de dealer en de opgebouwde goodwill. Voorts kunnen leveranciers conform de contracten eenzijdig belangrijke afspraken wijzigen, zonder akkoord van de afnemer dus.

En dan hebben leveranciers er in de contracten ook nog een handje van om  bij modelwijzigingen, overschrijding van leveringstermijnen, prijswijzigingen en schades de risico’s te verleggen naar de afnemer. In brandstofland is het bijvoorbeeld lastig om evenwichtige afspraken te maken over de verdiensystematiek. Stuk voor stuk oneerlijk en onacceptabel.

Lobbyen

Bovag-lobbyist Arnold Koopmans was deze week daarom op bezoek bij mevrouw Rehbinder, van de Europese Commissie. Hij heeft daar gepleit voor Europese regelgeving die gelijkwaardigheid in de distributiekolom bevordert. Daar zijn niet alleen retailers, maar ook consumenten bij gebaat. Een evenwichtige machtsverhouding tussen fabrikant en retailers levert immers meer gezonde concurrentie op, en meer diversiteit. Ondernemers kunnen weer ondernemen in plaats van alleen aan de leiband van hun leverancier lopen.

Koopmans: “We willen dat er regelgeving komt waarin bepalingen worden opgenomen die als ‘vermoedelijk onevenwichtig’ worden aangemerkt en we willen een algemene clausule met daarin het verbod tot het gebruik van bepalingen die de positie van een der partijen onredelijk benadelen.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties