Het lijkt ondenkbaar dat de wetgever bedrijven verplicht om tot een evenwichtiger man-vrouwverhouding te komen. Toch is dat het geval sinds 1 januari 2022 voor de top van beursgenoteerde en grote vennootschappen.

Diversiteitswet: vrouwenquotum

Het komt er kort gezegd op neer dat de raad van commissarissen van een beursvennootschap voor minimaal 30% uit vrouwen zal moeten gaan bestaan. Voor grote* vennootschappen geldt dat zij ambitieuze plannen moeten maken voor de raad van commissarissen, bestuur en eerste managementlaag, om de man-vrouwverhouding evenwichtiger te maken. De oude regeling had te weinig effect, ‘tijd voor versnelling’ adviseerde de SER aan de wetgever. De details van de wet laat ik hier achterwege.

Het beursgenoteerde Stern

Van de kleine 100 Nederlandse beursvennootschappen voldoet ongeveer de helft daarvan aan die eis. Volgens haar website behoort Stern Groep N.V. tot die groep: drie commissarissen, waarvan één vrouw. Uit het jaarrapport van 2020 blijkt dat 90% van het personeelsbestand mannelijk is. Tja, automotive is een mannenwereld, toch? Stern heeft een groot deel van haar mannenwereld verkocht aan het Zweedse Hedin.

Positieve discriminatie

U mag niet discrimineren als het gaat om werving en selectie van werknemers, dat wil zeggen uw beslissingen niet mogen leiden tot discriminatie op grond van bijvoorbeeld het geslacht. Discriminatie leidt tot ongelijkheid door uitsluiting van bepaalde groepen. Positieve discriminatie, waar de Diversiteitswet in feite op neerkomt, is niet onomstreden. De wetgever rechtvaardigt het vrouwenquotum onder meer wegens ‘voortdurende ondervertegenwoordiging en een hardnekkige achterstand van vrouwen in de praktijk’ en hoopt hiermee een signaal af te geven aan de maatschappij.


*Een vennootschap is ‘groot’ als op twee opeenvolgende balansdata aan ten minste twee van de drie volgende criteria is voldaan: waarde activa > € 20 miljoen, netto-omzet > € 40 miljoen, gemiddeld meer dan 250 werknemers.


Geen plicht voor het MKB

Voor kleine en middelgrote (auto)bedrijven is een dergelijke wet niet te verwachten, de maatregelen zouden die ondernemingen onevenredig belasten bij gebrek aan geschikte kandidaten. Over gebrek aan kandidaten gesproken, selecteert en werft u wel divers genoeg? Weerspiegelt uw personeel onze maatschappij en nog belangrijker, uw klantenbestand? Ik vermoed dat ‘De dames van Hurkmans’ een bovengemiddeld aantal vrouwen onder haar klanten heeft.

Beursgenoteerd of groot?

Dan heeft u geen keuze. U moet positief discrimineren en voor de top op zoek naar geschikte vrouwen de komende acht jaar. Deze Diversiteitswet is tijdelijk. Tegen die tijd zal bekeken worden of de wet effect heeft gehad en het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven is toegenomen. Die tijdelijke duur maakt ook dat positieve discriminatie is toegestaan.

Tekort aan technici

Het aantal instromende leerlingen dat kiest voor techniek blijft dalen. U wordt gedwongen ‘out of the box’ te werven en selecteren. Denk aan mensen van alle kleuren van de regenboog en laat u verrassen door hun competenties en skills. Heeft u een vrouw aangenomen voor de werkplaats? Bespreek dan vooraf even of die oude Pirelli- of Liqui Moly kalender kan blijven hangen en vraag ‘De dames van Hurkmans’ welke kalender het goed doet. Van diversiteit naar inclusiviteit: twee vliegen in één klap.

Mr Maarten Brouwers, Hoens & Souren Advocaten

Deel dit artikel op

Eén reactie

  1. Fijn dat er aandacht is voor diversiteit maar om nu weer naar een kalender te verwijzen…. Dit mag al lang niet meer. Beter is je af te vragen hoe je een veilige en prettige werkomgeving voor dames maakt maar ook voor bv sociaal beperkte medewerkers.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties