Minister Schultz van Verkeer wacht met antwoorden op de brandbrief van RAI Vereniging en collega-organisaties over de stijgende kosten voor automobilisten. Pas in het eerste kwartaal van 2014 zal de minister dieper op de brandbrief ingaan.

In oktober stuurde een coalitie van RAI Vereniging, Bovag, VNA en ANWB, een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen om de lasten voor automobilisten niet verder te laten stijgen.

De kabinetsplannen voor 2014 resulteren immers in een zeer forse lastenverzwaring terwijl het wegverkeer nu al 20 miljard euro per jaar bijdraagt aan de schatkist. Uit onderzoek van bureau Ecorys blijkt dat ook de automobilist nu al gemiddeld 10 cent per gereden kilometer aan belastingen afdraagt, terwijl daar slechts 5 cent aan uitgaven door de overheid tegenover staat.

Kamervragen

Voor Groen Links-kamerlid Liesbeth van Tongeren aanleiding om daarover aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vragen te stellen. Van Tongeren stelt dat zou blijken dat de mening van de brandbriefcoalitie niet strookt met conclusies in het rapport ‘Handboek externe en infrastructuurkosten verkeer’, dat het ministerie op dit moment voorbereidt.

Minister Schultz antwoordde dat haar ministerie het rapport in het eerste kwartaal 2014 aan de Kamer zal aanbieden en tot die tijd niet op een nog af te ronden rapport wil ingaan.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties