Mocht volgend jaar de Omgevingswet in werking treden, dan biedt dat kansen voor eigenaren van autoshowrooms die hun onroerend goed een andere bestemming willen geven.

Het aantal verkooppunten van auto’s loopt al jaren terug. Dat betekent dat veel showrooms gesloten worden. Daarmee kunnen nu eenmaal kosten bespaard worden. De eigenaar van het pand moet in dat geval wel een andere invulling aan het pand kunnen geven. Op dit moment is de bestemming van veel bedrijfspanden nog nauwkeurig vastgelegd. Zo rust op veel panden van autobedrijven de bestemming volumineuze detailhandel. Dat beperkt de eigenaren van die panden enorm om een andere invulling aan het pand te geven. Je kunt er niet zomaar kleding of speelgoed gaan verkopen. Andere volumineuze goederen kunnen daar wel verkocht worden, maar de vraag naar huurruimte om een showroom in te richten voor boten en caravans is niet zo groot en biedt dus vaak geen oplossing.

Caspar Rutten: “Leegstand is niet alleen negatief voor de eigenaar van het pand, maar ook voor zijn buren en voor de gemeenschap als geheel.”Caspar Rutten, advocaat en gemeenteraadslid: “Leegstand is niet alleen negatief voor de eigenaar van het pand, maar ook voor zijn buren en voor de gemeenschap als geheel.”

Omgevingsplan

Onder de nieuwe Omgevingswet gaat er veel veranderen op het gebied van ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen verdwijnen en maken plaats voor het Omgevingsplan. Dat Omgevingsplan krijgt een veel bredere scope en omvat bijvoorbeeld ook gezondheid. Ik verwacht dat de komst van de Omgevingswet mogelijkheden biedt om de bestemming van bedrijfspanden flexibeler te maken en die meer te richten op de effecten van een bestemming, zoals stank of geluidsoverlast. Ook verkeersstromen die een pand veroorzaakt kunnen relevant zijn. Het zijn afwegingen die gemaakt moeten worden op basis van de lokale omstandigheden.

De komende maanden en jaren wordt op de gemeentehuizen en in de gemeenteraden beslist over de invulling van de Omgevingswet. Ook provinciale regelgeving kan van invloed zijn. Het is verstandig als ondernemers de besluitvorming rondom de Omgevingswet goed volgen en waar nodig aandacht vragen voor flexibilisering.

De economie verandert snel. Dat vraagt aanpassing van ondernemers, maar ook van regels, want de ondernemer moet in de veranderingen die hij wil doorvoeren niet gehinderd worden door onnodig starre regels. Daar heeft niemand baat bij. Leegstand is niet alleen negatief voor de eigenaar van het pand, maar ook voor zijn buren en voor de gemeenschap als geheel. Leegstand moeten we daarom zo veel mogelijk zien te voorkomen en daar kan en moet gebalanceerde lokale regelgeving bij helpen.

Bovag over Omgevingswet

Ook Bovag ziet dat de huidige regelgeving tekortschiet bij de herbestemming van leegkomende bedrijfspanden. Algemeen directeur Peter Niesink: “In de mobiliteitsretail verandert er de komende jaren heel veel. Door de sterke opkomst van de platformeconomie verloopt het oriëntatieproces op een nieuwe auto, fiets of caravan al grotendeels online. We zien zelfs een behoorlijke groei van online transacties. Het gevolg is dat er veel minder showrooms en winkels nodig zijn. We zien dan ook een forse afname van showrooms en winkels enerzijds en verandering van de omvang van de panden anderzijds. Helaas spelen gemeenten en steden daar nog te weinig op in, met bestemmingsplanwijzigingen en in de ruimtelijke ordeningsplannen. Vanuit Bovag spreken we geregeld met gemeenten en leggen we uit dat de kans steeds kleiner wordt dat in een lege winkel of showroom een fietswinkel of autobedrijf terugkomt. De Omgevingswet kan helpen bij snellere planontwikkeling en realisatie.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
28 november 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties
  • Xander van Pelt on Symboolpolitiek rond youngtimers: “Interessant artikel wat een aardig beeld schetst op de omvang van de youngtimermarkt én de werkelijke gevolgen ervan in het…nov 24, 08:27
  • Freek Blekxtoon on Martin Kaspers nieuwe algemeen directeur AllParts Nederland: “Fantastisch nieuws voor Allparts en Martin, gefeliciteerd! Een heel goede match, de goede man bij de goede club. Heel veel…nov 23, 20:34
  • Barend Luiting on Symboolpolitiek rond youngtimers: “Mooie reactie, Bart, dank. Ik analyseerde begin 2021 wat er nog van bouwjaar 2015 rondreed na de termijn van vijf…nov 22, 11:36
  • Bart van den Acker on Symboolpolitiek rond youngtimers: “Voor wat betreft de bijtelling van Youngtimers zou het een veel beter plan zijn de regeling te handhaven, maar de…nov 20, 12:44
  • René Wienen on Camperaars tegen MRB-verhoging: “dat zou ik ook graag weten dan weet ik waar ik zeer zeker NIET OP STEM.nov 3, 23:19