Brancheorganisatie Bovag deelt de zorgen van MKB-Nederland over het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd. “Die is te hoog en er moeten uitzonderingen worden gemaakt voor zware beroepen, zoals dat van automonteur”, aldus een woordvoerder.

In een uitzending van actualiteitenprogramma Een Vandaag pleitte voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voor een pensioenregeling die recht doet aan de verschillen op de arbeidsmarkt. “Werkgevers hebben behoefte aan maatwerk in regelingen om ervoor te zorgen dat medewerkers de naar 67 verhoogde AOW-leeftijd daadwerkelijk halen. Thema’s als flexibele AOW of demotie moeten we daarbij niet uit de weg gaan.”

Betaalbaar

MKB-Nederland erkent dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet terug te draaien is. Nederlanders worden ouder en we zullen daarom langer moeten werken om de oude dag betaalbaar te houden. “Daarbij is het zaak dat zo te organiseren dat iedereen gezond de eindstreep kan halen en uitval voorkomen wordt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en kabinet”, aldus van Straalen.

Onderzoek

Een Vandaag heeft in aanloop naar de uitzending samen met MKB-Nederland en MKB Servicedesk onderzoek gedaan onder werknemers en werkgevers over de AOW-leeftijd. Uit de peiling komt naar voren dat werkgevers de stijging te hard vinden gaan en een regeling missen voor zware beroepen. Ook vrezen sommigen voor extra kosten wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid omdat werknemers de AOW-leeftijd niet halen. Tot slot is er draagvlak voor de invoering van flexibel AOW.

Eerlijker

Werknemers zijn bang dat ze de 67 jaar niet halen. De gestegen werkdruk en angst technologische ontwikkelingen niet bij te kunnen benen worden als oorzaken genoemd. Velen zeggen het eerlijker te vinden als de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren en niet aan de levensverwachting zoals nu.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties