Bovag en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bedrijfstak MvT (Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven).

De nieuwe cao MvT heeft een looptijd van 48 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 november 2014. De loonkostenstijging is gemiddeld 1,5 procent op jaarbasis. Partijen hebben ook afspraken gemaakt over verruiming en vereenvoudiging van de werktijdenregeling.

Bovag spreekt van een bevredigende uitkomst van een lang en moeilijk proces. Immers, de cao-gesprekken werden lange tijd overschaduwd door de rechtszaken over de verdeling van de pensioenpremie. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 is daar nu duidelijkheid over. De premieschuif wordt pas ingevoerd op 1-1-2017, hetgeen betekent dat er geen terugwerkende kracht is en dat dubbele kosten van vele tientallen miljoenen euro’s over die jaren voor de werkgevers in de bedrijfstak zijn voorkomen. De kosten van de zogenoemde VPL-premie zijn nu onderdeel geworden van de loonparagraaf. Waarbij het salaris in 4 jaar met 4,5 procent stijgt en er daarnaast 1,5 procent loonkostenverhoging voortvloeit uit een andere verdeling van deze VPL-premie.

Flexibilisering arbeidstijden

Peter Niesink, algemeen directeur Bovag: “Onze inzet was verdere flexibilisering van de arbeidstijden in de bedrijfstak, omdat klant en maatschappij daar om vragen. Daar zijn we voor een deel in geslaagd, we hebben de eerste veelbetekenende stappen op weg naar verdere flexibilisering gezet. Vanaf 2017 geldt voor de meeste bedrijven onder deze cao een uniform dagvenster van 7.00 uur tot 20.00 uur. Autobedrijven kunnen maximaal 8 uur werken inroosteren op zaterdag (nu max 6 uur). Daarnaast hebben we een redelijke, passende loonsverhoging afgesproken voor de medewerkers, die zich bevindt op het landelijke gemiddelde van cao’s en die lager is dan andere techniek-georiënteerde cao’s . Medewerkers hadden al 25 maanden geen verhoging meer gehad en het is voor zowel werkgevers als werknemers van belang om de bedrijfstak aantrekkelijk te houden voor goede arbeidskrachten.”

Het principeakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Bovag legt het principeakkoord formeel voor aan het verenigingsbestuur.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties