Een nieuw type katalysator kan volgens berichten in Duitse vakmedia zonder de hulp van Ad Blue NOx afbouwen. De daarvoor benodigde ammoniak haalt deze katalysator zelf uit het uitlaatgas.

De ontwikkeling van de nieuwe katalysator is een initiatief van onderzoekscentrum Jülich, RWTH Aken, Ford, Deutz, Sasol, Umicore, FEV en Clariant. Het principe is dat de katalysator NOx opslaat totdat er niet meer bij kan. Dan komt een regeneratieproces op gang. Nu moet er eerst een beetje waterstof in het uitlaatgas geïnjecteerd worden. Daartoe wordt het brandstof-luchtmengsel in de motor vetter gemaakt, zodat er een zuurstoftekort in de verbrandingsruimte ontstaat. Hierdoor komt er naast waterstof ook koolmonoxide (CO) in het uitlaatsysteem. Het koolmonoxide is in de katalysator nodig om waterstof te creëren door de zogeheten waterstof-shift-reactie (WSR). Bij deze omzetting reageert het CO met de waterdamp in het uitlaatgas tot kooldioxide en waterstof, zodat er voldoende waterstof  in het uitlaatgas zit. Dit reageert dan weer met de opgeslagen NOx tot ammoniak. Nu kan het ammoniak bij normale rijomstandigheden de NOx in onschadelijk stikstof omzetten. Is de ammoniakreserve op, dan begint het proces weer van voren af aan. De energie voor de WSR-reactie en de ammoniakopbouw komt uit de warmte van het uitlaatgas. Precieze specificaties van de opbouw van de katalysator wil het onderzoeksteam nog niet kwijt. Vermoed wordt dat deze nieuwe katalysator niet duurder wordt dan de huidige.

Ontwikkelingstijd

Het onderzoeksteam zegt nog aan het begin van de ontwikkeling van deze katalysator te staan. De benodigde materialen komen uit onderzoeken naar brandstofcellen. Nieuwe materialen voor kathoden in katalysatoren brachten de onderzoekers op het spoor van deze vinding. De onderzoekers verwachten dat deze nieuwe katalysator binnen drie jaar productierijp is. De leveranciers van Ad Blue hebben dus nog even…
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
20 februari 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties