Technologie alleen volstaat niet om de 25 procent van de broeikasgasemissies in de EU die voor rekening van het vervoer komen, drastisch in te perken. Dat is de mening van EASAC’s werkgroep Vervoer.

Volgens een recent EASAC-rapport zijn de ontbrekende schakels krachtige beleidsmaatregelen om niet alleen versnelde technologische verschuivingen maar ook paradigmawijzigingen in het gedrag aan te moedigen. “Een optie die beleidsmakers dringend op tafel moeten leggen is het vermijden en beperken van de vraag naar gemotoriseerd vervoer”, zegt prof. George Giannopoulos, lid van EASAC’s werkgroep Vervoer.

De vervoersector is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de kooldioxide-uitstoot in de EU, en de uitstoot stijgt sneller dan in welke andere sector dan ook. In een recent rapport toont EASAC aan dat het huidige EU-beleid waarschijnlijk niet snel genoeg voor emissiereducties zal zorgen om de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken.

“Het Europese beleid in de vervoerssector is gericht op het bevorderen van koolstofarme brandstoffen of elektrische auto’s. Maar deze inspanningen worden tenietgedaan door de alsmaar groeiende populariteit van zwaardere auto’s met krachtigere motoren. Deze trend doet alle verbeteringen op het gebied van brandstofefficiëntie en het effect van een groter aandeel elektrische voertuigen teniet”, legt William Gillett, programmadirecteur Energie van EASAC, uit. “In 2020 is de verkoop van brandstofverslindende SUV’s gegroeid tot maar liefst 42% van de wereldwijde automarkt. Zelfs deze uitrusten met elektrische aandrijflijnen zou het probleem niet oplossen: de productie van grotere auto’s heeft een veel zwaardere impact op de hulpbronnen, en ze vereisen aanzienlijk meer batterijvermogen. We moeten kiezen voor een veel bredere reeks voorschriften en stimuleringsmaatregelen.” 

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties