Het autobedrijf dat bij een inruiler gebreken constateert die bij de aankoop door de verkoper niet werden vermeld, kan een beroep doen op de zogeheten non-conformiteit, een wettelijke garantie voor tweedehands auto’s. Het wel is zaak daar niet te lang mee te wachten, zoals blijkt uit onderstaande case study.

Een autobedrijf verkoopt een BMW M3 uit 2017 en ruilt daarop een BMW Alpina in, die kort daarna door het autobedrijf wordt doorverkocht. De koper van deze Alpina meldt zich na enige tijd met klachten, betreffende een onregelmatig geluid in de motor en onbalans in de aandrijflijn. Het autobedrijf belt op 5 augustus 2020 met de ex-eigenaar om te vragen of hij iets wist van die klachten. De ex-eigenaar stuurt daarop alle onderhoudsfacturen aan het autobedrijf.

Na een rondje bellen door het autobedrijf langs BMW-dealers en -specialisten blijkt dat de betreffende Alpina al langer met de problemen kampt en dat er nog geen volledige oplossing is gevonden. Op 22 september 2020 meldt het autobedrijf zich opnieuw bij de ex-eigenaar en stelt dat de ex-eigenaar de problemen had moeten melden aan het autobedrijf ten tijde van de inruil. Het autobedrijf stelt de ex-eigenaar aansprakelijk voor de schade.

Inspectie

Na overleg tussen het autobedrijf en de ex-eigenaar wordt DEKRA Automotive gevraagd de Alpina te inspecteren. Uit de inspectie in december 2020 volgt inderdaad dat de ex-eigenaar de Alpina in 2019 ter reparatie heeft aangeboden bij een Alpina-specialist, waarna een aantal onderdelen is vervangen. Het autobedrijf stelt dat er sprake is van non-conformiteit inzake de Alpina, omdat deze niet beantwoordt aan de overeenkomst en eist in de procedure bij de kantonrechter schadevergoeding ter hoogte van bijna 15.000 euro en bijkomende kosten van nog eens 4000 euro.

Non-conformiteit

Is er in het geval van de Alpina sprake van non-conformiteit? De kantonrechter vindt van wel. De Alpina beantwoordt niet aan de overeenkomst, omdat die niet de eigenschappen bezit die het autobedrijf mocht verwachten. Mede gezien het bedrag dat het autobedrijf betaalde voor de auto (40.000 euro), de leeftijd, de beperkte kilometerstand, de onderhoudshistorie en de kwaliteit van een dergelijke auto maakt dat het autobedrijf niet hoefde te verwachten dat de motor onregelmatig loopt en gaat trillen als er enige tijd harder dan 100 kilometer per uur mee wordt gereden.

Mededelings- en onderzoeksplicht

De ex-eigenaar verweert zich en vindt dat het autobedrijf zelf onderzoek had moeten doen omdat er op de professional een verzwaarde onderzoeksplicht rust die gaat boven de mededelingsplicht van de consument. De kantonrechter gaat daar niet in mee. De onderzoeksplicht van het autobedrijf gaat niet zover dat voorafgaand aan de inruil minimaal een uur op een snelheid van 100 kilometer per uur met de auto had moeten worden gereden om de klachten te kunnen constateren. Anderzijds heeft ook de ex-eigenaar niet de mededelingsplicht geschonden, omdat kort gezegd onduidelijk is of de klachten na de reparatie bij de Alpina-specialist in 2019 nog aanwezig waren op het moment dat de Alpina werd ingeleverd.

Klachtplicht

Hoewel de ingeruilde Alpina non-conform is, kan het autobedrijf hier geen beroep meer op doen, omdat de kantonrechter oordeelt dat het autobedrijf te laat bij de ex-eigenaar heeft geklaagd. Het autobedrijf wist immers half juli 2020 al van de problemen. Op 5 augustus 2020 is contact gezocht met de ex-eigenaar en is navraag gedaan naar bekendheid met de klachten. Dat kan niet gekwalificeerd worden als het ‘binnen bekwame tijd in kennis stellen van de verkoper’, zoals de wet voorschrijft, aldus de kantonrechter.

Te laat

Pas op 22 september 2020 heeft het autobedrijf de ex-eigenaar erop gewezen dat de Alpina gebreken vertoonde en dat de ex-eigenaar dat had moeten melden. Dat is te laat en daarmee heeft het autobedrijf zijn recht om aanspraak te maken op schadevergoeding verspeeld. De ex-eigenaar had half juli 2020, na ontdekking van de klachten al betrokken moeten worden bij het zoeken naar een oplossing. Nu het autobedrijf op voorhand zelf herstelwerkzaamheden is gaan verrichten zijn de kosten opgelopen, waarop de ex-eigenaar geen invloed heeft gehad en is daardoor in zijn belangen geschaad.

Tegenvordering

In de procedure stelt de ex-eigenaar als gedaagde een tegenvordering in. De BMW M3 zou volgens de koopovereenkomst onder meer nog fabrieksgarantie genieten, terwijl dat niet zo blijkt te zijn. Er zijn immers al drie jaren verstreken sinds de eerste toelating. Nu het autobedrijf dit expliciet heeft vermeld, mocht de koper de fabrieksgarantie verwachten. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, verklaart de kantonrechter voor recht dat de BMW M3 non-conform is. Of de koper hierdoor schade heeft geleden is nog onduidelijk omdat niet bekend is of hij een beroep zou moeten doen op de fabrieksgarantie.

Wettelijke garantie

Sinds 27 april 2022 geldt de wettelijke garantie van twaalf maanden voor consumentenproducten. Die nieuwe langere termijn speelde hier niet omdat de betreffende koopovereenkomst daarvoor tot stand is gekomen. Ten tweede is de door het autobedrijf van de particulier ingekochte Alpina geen consumentenkoop, zodat de ‘omgekeerde bewijslast’ daar niet van toepassing is. Voor wat betreft de niet-aanwezige fabrieksgarantie op de gekochte M3 is dit minder relevant, omdat direct uit de koopovereenkomst volgt dat die eigenschap is toegezegd en er niet bleek te zijn. Opmerkelijk is dat de kantonrechter hier niet ingaat op de vraag of er tijdig is geklaagd door de koper, kennelijk omdat dat verweer niet door het autobedrijf is gevoerd.

Advies

Wat kan het autobedrijf nu doen om geschillen over de non-conformiteit van inruilers te voorkomen?

  • Inspecteer de inruiler direct na inname;
  • Leg geconstateerde gebreken, die u niet had hoeven verwachten duidelijk vast;
  • Confronteer de ex-eigenaar met het gebrek en ‘klaag’;
  • Klaag als u het gebrek heeft geconstateerd en niet pas nadat het gebrek door u is hersteld;
  • Legt u expliciete eigenschappen van de auto vast op de koopovereenkomst? Check deze daadwerkelijk op aanwezigheid!
  • Non-conformiteit heeft niet slechts betrekking op feitelijke (technische) gebreken aan de auto!

Vragen over non-conformiteit of wettelijke garantie? Stuur een e-mail naar brouwers@hslaw.nl of bel 31 (0)6 42778419.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties