Editie 2018 van Autoprof Hardenberg heeft vergeleken met voorgaande jaren aanmerkelijk minder bezoekers getrokken. Ook het deelnemersveld was ditmaal een stuk bescheidener.

Het slotcijfer van 5.681 man over drie beursdagen steekt negatief af bij de ruim achtduizend van vorig jaar. In 2016 noteerde de organisatie nog 10.644 bezoekers en in 2015 nog 14.007. Aan de zijde van de exposanten was er een afname met dertig procent: van 85 vorig jaar naar zo’n zestig dit keer. In plaats van de gebruikelijke vijf à zes hallen waren het er ditmaal aan vloeroppervlak iets meer dan twee. “Je moet niet nog eens met zo’n aantal zakken”, zegt organisator John Sijpkes.

Grossiersgroepen

Hij noemt de afwezigheid van de grote grossiersgroepen als belangrijke oorzaak. Mogelijk spelen ook de opkomst van huisbeurzen, interne drukte bij bedrijven en de veelvuldige wisselingen binnen het beursteam van de afgelopen jaren een rol. Nadere analyse van de deelnemers- en bezoekersenquête moet de komende tijd uitwijzen waar precies de pijnpunten zitten. Van een streep zetten door ‘Hardenberg’ is wat Sijpkes betreft geen sprake. “We gaan aan de slag om de markt terug te halen. En we gooien zeker niet de handdoek in de ring.” De data voor editie 2019 staan al vast (15 t/m 17 oktober).

Kennistheaters

De organisatie ziet ook positieve aanknopingspunten. Met name de kennistheaters waren druk bezocht en kregen positieve reviews, tot tevredenheid van de exposanten die de presentaties verzorgden. Ook werd er volgens Sijpkes op de beursvloer “volop geschreven.”
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties