De Bovag-garantie is toch geen verzekering. Dat concludeert Bovag uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank, dat al in juni 2018 werd gepubliceerd.

Eind 2017 zorgde een artikel in het FD ervoor dat Bovag zijn garantievoorwaarden ging herzien. In het artikel werd gesteld dat de Bovag-garantie feitelijk een verzekering is. Om verzekeringen te kunnen aanbieden, moeten bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen, die de meeste autobedrijven ontberen.

Consultatie

Naar aanleiding van deze discussie heeft DNB in overleg met marktpartijen een nieuwe richtlijn opgesteld in antwoord op de vraag: Garanties in koopovereenkomsten: wel of geen verzekering? Op de website van DNB staat nu dat een garantie niet gezien kan worden als een schadeverzekering, indien:
  • de garantie een ondergeschikt onderdeel is van een koopovereenkomst (en daardoor als het ware wordt geabsorbeerd);
  • de garantie uitsluitend betrekking heeft op de aard of een gebrek van het gekochte product;
  • de garantieperiode niet evident langer is dan de levensduur die redelijkerwijs van het gekochte product verwacht mag worden.

Viabovag.nl

Deze drie punten zijn inderdaad alle drie op de aankoop van een occasion van toepassing. Volgens Bovag betekent een en ander dat autobedrijven de Bovag-garantie onder dezelfde voorwaarden als altijd kunnen blijven aanbieden. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag: “We zijn erkentelijk dat DNB met Bovag in gesprek is gegaan en ook oog had voor onze kant van de zaak. We hebben altijd veel vertrouwen gehad in de juiste status van de Bovag-garantie en we hebben onze leden dan ook steeds geadviseerd om Bovag-garantie gewoon te blijven aanbieden. Dat vertrouwen blijkt ook uit de vorig jaar gelanceerde eigen occasionwebsite Viabovag.nl, waarop Bovag-garantie de hoofdrol speelt. De Bovag-garantie is inmiddels ruim vijftig jaar een begrip en wekt terecht veel vertrouwen bij autokopers. De voorwaarden zijn immers opgesteld in nauwe samenwerking met ANWB en Consumentenbond. Bovag streeft ernaar de Bovag-garantie de komende jaren verder te versterken. Op naar de volgende vijftig jaar.”
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
15 juli 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties