Aandeel busjes op diesel in EU stijgt

Diesel bleef ook in 2020 veruit de meest populaire brandstof voor nieuwe lichte bedrijfswagens in de Europese Unie. Busjes op diesel waren goed voor 92,4 procent van de markt. In 2019 was dat aandeel nog 91,7 procent.

Hoewel corona ook de markt voor lichte bedrijfswagens deed krimpen, namen de verkopen van elektrische en hybride busjes toe. 2,0 procent van de totale verkopen (1,3 procent in 2019) betrof batterij elektrische voertuigen; hybride busjes maakten 0,9 procent van de markt uit (0,3 procent in 2019). Een en ander blijkt uit recente cijfers van fabrikantenkoepel Acea.

Diesel en benzine

In 2020 namen de verkopen van lichte bedrijfswagens op diesel af met 17,2 procent ten opzichte van 2019 tot een totaal van 1,3 miljoen voertuigen. Alle landen in de EU droegen aan deze teruggang bij. In Nederland daalde de vraag met 21,9 procent tot een totaal van 56.388 voertuigen. Desondanks nam het aandeel diesels in Europa dus toe.

De teruggang in de registraties was vooral merkbaar in de benzine aangedreven busjes. Daarvan werden er in 2020 maar 49.056 geregistreerd in heel Europa, grofweg de helft van het aantal dat in 2019 werd verkocht. In Nederland waren dat er in 2020 nog maar 802, een daling van 32,9 procent ten opzichte van 2019. Het aandeel benzine in de verkopen van lichte bedrijfswagens nam af van 5,1 procent in 2019 tot 3,4 procent vorig jaar.

Elektrisch en hybride

Over heel 2020 nam de vraag naar elektrisch oplaadbare busjes toe met 26,2 procent om uit te komen op een totaal van 28.597, zoals gezegd: 2,0 procent van de totale verkopen. Frankrijk (9209 voertuigen) en Duitsland (8830 voertuigen) voerden dit segment aan. Samen waren beide landen goed voor meer dan 60 procent van de totale verkopen van elektrische busjes in Europa. In Nederland steeg de vraag naar batterij elektrische busjes met 33,7 procent tot 1706 voertuigen.

Registraties van hybride busjes stegen maar liefst 175,0 procent tot 12.698 voertuigen in 2020. Deze verdrievoudiging van het aantal in 2019 (4617 voertuigen) is gedeeltelijk het resultaat van de lage aantallen sowieso. Hybride elektrische busjes maken immers nog altijd minder dan 1 procent uit van de totale registraties van nieuwe busjes. Zo werd er in Nederland in 2019 nog maar zegge en schrijve één hybride busje geregistreerd. In 2020 waren dat er al 118, een stijging van, inderdaad, 11.700,0 procent!

Alternatieve brandstoffen

De vraag naar busjes op alternatieve brandstoffen daalde met 29,5 procent tot 19.346 voertuigen. Met name in Italië (-28,7 procent) en Spanje (-53,2 procent) zakte de vraag in. In Nederland ging die met 13,5 procent onderuit tot een totaal van 1344 voertuigen. Als gevolg hiervan kromp de Europese markt voor busjes op natuurlijk gas en lpg van 1,6 procent in 2019 tot 1,3 procent in 2020.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3430 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.