Bandenomzet blijft in mei op peil

Zowel universele autobedrijven als dealers kijken tevreden terug op de maand mei. Wederom blijven de bandenprijzen op peil. Ze vertonen zelfs een lichte plus. Vooral het afzetvolume steeg ten opzichte van mei vorig jaar, blijkt uit de WESP-cijfers.

Dankzij het resultaat van de meimaand lijken de bandenretailers af te stevenen op een goed eerste halfjaar. Waren maart en april wat vlakke maanden (ook wat de aftersales in het algemeen betreft), in mei bleken consumenten weer bereid de portemonnee te trekken voor auto-onderhoud. Daar profiteerde de bandenomzet duidelijk van. Wederom draagt de apk flink bij aan de bandenverkoop.

Groeisegment

verkoop_banden_universeel_14062019Uit de WESP-cijfers, gebaseerd op de werkplaatsfacturatie van ruim achthonderd autobedrijven, blijkt dat de bandenomzet in euro’s zich in mei meer dan positief ontwikkelde. Dat kwam door de mix van meer verkochte en gemonteerde banden met licht gestegen verkoopprijzen. In mei werden gemiddeld per autobedrijf 57 banden verkocht, tegen 53 in mei vorig jaar. Dat is een plus van 7,5 procent. De gemiddelde verkoopprijs steeg ten opzichte van mei 2018 met 1,2 procent. Voor het autobedrijf zijn banden ook een product om marge op te maken. Bandengrossiers zien hun marges juist onder druk komen. enerzijds door de lagere brutoprijzen die fabrikanten hebben doorgevoerd, anderzijds door de concurrentiestrijd op grossiersniveau. Binnen dat competitieve geheel groeit ook de rol van bandenfabrikanten. Steeds vaker zien zij het universele autobedrijf als een belangrijk, misschien wel het ‘belangrijkste’ groeisegment, als het gaat om de positie van hun bandenmerk(en). Met name Vredestein en Michelin roeren zich in het universele kanaal. Ook Continental is er meer dan actief.

Zomer

Gestimuleerd vanuit de bandenproducenten is er meer aandacht gekomen voor – en dus vraag naar – de A-merken. Ook de bandenspecialisten binnen VACO constateren deze ontwikkeling. Nog steeds bepaalt echter een actieve sturing door het autobedrijf de keuze van de consument voor een specifiek bandenmerk. Hetzelfde geldt voor de keuze voor bijvoorbeeld vierseizoenenbanden. Het marktaandeel van dit bandentype stijgt nog steeds. Voor de autobedrijven, en dus ook voor de bandenverkoop, breekt nu een belangrijke periode aan. De zomervakanties naderen, en dat betekent de auto klaar maken voor de lange ritten naar Italië, Frankrijk en Spanje. Steeds vaker voert de reis ook naar Slovenië en Kroatië. Zeker in die twee landen zijn goede banden een absolute noodzaak, gezien de gebrekkige kwaliteit van veel wegen. Vraag dus bij de zomerbeurten en geplande onderhoudsafspraken – al of niet in combinatie met de apk – naar de mogelijke vakantiebestemming van uw klanten.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1834 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen