Bertho Eckhardt herkozen als voorzitter Bovag

Bertho Eckhardt is unaniem herbenoemd als algemeen voorzitter van Bovag. Hij vervult deze functie sinds 1 januari 2013.

Het verenigingsbestuur had al een positief advies over de herbenoeming uitgebracht aan de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan binnen Bovag. Die benoemde Eckhardt voor een derde en laatste termijn van nog maximaal twee jaar. Onder zijn voorzitterschap heeft Bovag met name het merk Bovag versterkt. Belangrijkste wapenfeit was wel het opzetten van het occasionplatform Viabovag.nl in het voorjaar van 2018.

Drie speerpunten

Voor de komende periode ziet Eckhardt zich voor drie belangrijke taken gesteld. “Ten eerste wil ik me inzetten voor goede samenwerking in de mobiliteitsbranche met álle partijen. Want ik weet zeker dat alleen een integrale aanpak van de uitdagingen op mobiliteitsgebied ons verder brengt. En die uitdagingen zijn fors. We hebben de stevige klimaatdoelstellingen, de toenemende congestie, de luchtkwaliteit in steden, de brandstoftransitie, maar zeker ook de betaalbaarheid van mobiliteit en de veranderende wensen en behoeftes van consumenten.” “Daarnaast wil ik samen met Bovag-leden aan de slag om de arbeidsvoorwaarden in de sector te moderniseren. Het is belangrijk dat die met de tijd meegaan en passen bij de veranderende tijdgeest, waarbij het belang van werkgevers en werknemers gedeeld is. We moeten zorgen dat onze branche aantrekkelijk blijft om in te werken.” “Ten derde wil ik de vereniging Bovag – samen met de Bovag-bestuursorganisatie en de werkorganisatie – klaarstomen voor de toekomst. De mobiliteitsretail verandert in rap tempo en daar hoort een slagvaardige en ondernemende branchevereniging bij. Daar gaan we in Bunnik werk van maken, komende tijd.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters