Nederlandse diesels laagste CO2-uitstoot Europa

Dataprovider VWE heeft op basis van gegevens van de European Environmental Agency de CO2-uitstoot vergeleken van nieuw verkochte personenauto’s met dieselmotor in alle EU-landen. Uit de inventarisatie blijkt dat Nederland koploper is wat de ‘vergroening’ van diesels betreft.

Het EU-gemiddelde van alle diesels die in 2012 zijn geregistreerd bedraagt 131,5 gr CO2-uitstoot per kilometer. Nederland komt uit op een gemiddelde van 109,7 gr/km. Dat was op Griekenland na het laagste gemiddelde van de hele EU. Door stimuleringsmaatregelen via onder meer bijtelling, wegenbelasting en BPM zijn sinds 2012 in ons land steeds schonere diesels verkocht. De gemiddelde CO2-uitstoot is steeds verder afgenomen, waardoor bij ons nieuw verkochte diesels zowel in 2013, 2014 als 2015 de laagste uitstoot van de gehele EU hadden.

Afschaffen

In 2015 daalde de gemiddelde uitstoot van diesels in Nederland voor het eerst tot onder de 100 gr/km. Gemiddeld hadden de in Europa verkochte diesels toen een CO2-uitstoot van 119,1 gr/km. Door het afschaffen van de 14%-bijtellingscategorie per 1 januari 2016 is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte diesels in ons land vorig jaar weer gestegen. Toch blijven ook de nieuwe Nederlandse diesels een veel lagere uitstoot hebben dan gemiddeld in de EU. Dit alles betekent dat jongere dieseloccasions in ons land relatief schoon zijn. Met als voordeel voor consumenten dat ze met deze auto’s minder snel beperkingen ondervinden van milieuzones. Voor de (internationale) autohandel is het interessant dat Nederlandse diesels veelal schoner en daardoor aantrekkelijker zijn dan diesels uit andere landen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †