Nederlandse wagenpark groeit harder

Het aantal personenauto’s in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen tot 8.594.600. Dat zijn 155.282 auto’s ofwel 1,8 procent meer dan het jaar daarvoor.

Daarmee neemt de groei van het wagenpark toe. Vorig jaar bedroeg de toename nog 1,2 procent. Een en ander blijkt uit het recent verschenen rapport Mobiliteit in cijfers 2018-2019 van Bovag en RAI Vereniging. Samen met 957.239 bestelwagens en 164.317 vrachtwagens boven 3,5 ton GWV komt het totale Nederlandse wagenpark uit op 9.716.156 voertuigen.

Elektrisch

Sceptici die denken dat we in 2050 nog voornamelijk op benzine rijden, krijgen gelijk als we de cijfers van het huidige wagenpark bekijken. Daaruit blijkt dat de groei van het elektrische wagenpark nog niet zo hard gaat. Van de 8.594.600 personenauto’s zijn er in 2018 nog maar 21.032 volledig elektrisch. Dat is 0,24 procent. In 2017 was dat aandeel 0,15 procent en in 2016 0,11 procent.

Hybride

Het aantal hybride auto’s nam in 2018 slechts met 16.516 stuks toe tot 256.018. In 2017 groeide het hybride wagenpark nog met ruim 30.000 voertuigen. Hier zal het verdwijnen van de belastingvoordelen voor dergelijke auto’s tijdens de afgelopen jaren zeker aan bijgedragen hebben. Die belastingvoordelen werden immers afgeschaft omdat was gebleken dat hybride auto’s nauwelijks bijdragen aan een schoner milieu.

Autobedrijven

Het aantal actieve autobedrijven loopt al jaren terug. In 2018 zijn er nog 5286 Bovag-bedrijven over, waarvan 2010 dealerbedrijven. Dat zijn er 34, ofwel 0,6 procent minder dan vorig jaar. De geschatte omzet in de mobiliteitsbranche nam het afgelopen jaar wel fors toe, van 72,1 miljard euro tot 76,6 miljard euro. De autobedrijven zagen hun gezamenlijke omzet toenemen van 44,4 tot 47,4 miljard euro. Na een forse toename van de werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche vorig jaar van 1697 werknemers, nam die het afgelopen jaar weer af met 920. De autobedrijven zagen de werkgelegenheid dalen van 52.271 tot 51.183 werknemers, een daling van 2,1 procent.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters