Opbrengst bpm groeit bijna 30 procent

De belastingopbrengst van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is in 2017 met bijna dertig  procent toegenomen, naar twee miljard euro. Dat is 449 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De toename hangt samen met stijgende autoverkopen, een hoger gemiddeld bpm-bedrag per verkochte auto en een gestegen occasionimport. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. In 2017 werden in Nederland 416 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder (383 duizend). Ook de gemiddelde bpm-opbrengst per nieuw verkochte auto was hoger: 4.652 euro in 2017, tegen 3.957 euro in 2016. De stijging komt mede door gewijzigde bpm-tarieven, consumentenvoorkeuren en de CO2-uitstoot. Daarnaast werden plug-inhybrides (PHEV) zwaarder belast.

Benzine en diesel

Het aantal nieuw verkochte benzineauto’s steeg het laatste jaar van 276 duizend in 2016 naar bijna 312 duizend vorig jaar. Het aantal verkochte diesels bleef met 72 duizend stuks nagenoeg gelijk. De gemiddelde CO2-uitstoot per nieuw verkochte benzine- en dieselauto lag in 2017 hoger dan in 2016. In combinatie met de bijstelling van de bpm-tarieven vorig jaar leidde dit tot een toename van de bpm-ontvangsten.
Verkochte personenauto’s Bpm-opbrengst
2007 508,34 3,65
2008 500,25 3,24
2009 389,47 2,15
2010 483,43 2,1
2011 557,24 1,98
2012 503,23 1,5
2013 419,07 1,16
2014 392,66 1,12
2015 449,74 1,46
2016 383,2 1,55
2017 416,28 2
Bron: CBS, RDW

Parallelimport

De ontwikkelingen in de verkoop van nieuwe personenauto’s verklaren volgens het CBS ruim negentig procent van de gestegen bpm-opbrengst. Het overige deel komt vooral door de gestegen parallelimport door handelaren of particulieren. Bij deze transacties is slechts gedeeltelijk bpm verschuldigd, voornamelijk afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. De parallelimport is sinds 2012 ieder jaar gegroeid. Werden in 2016 bijna 175 duizend personenauto’s geïmporteerd, waren het er in 2017 bijna 205 duizend. In vergelijking met tien jaar eerder is de parallelimport bijna verdrievoudigd, met name in reactie op scheefgroei tussen vraag en aanbod van occasions.

Teruggaafregeling

De export van gebruikte personenauto’s kwam in 2017 uit op bijna 232.000, aanmerkelijk minder dan de bijna 325.000 in 2012. Wel nam vorig jaar ten opzichte van 2016 het aantal geëxporteerde auto’s licht toe, met bijna drieduizend stuks. Sinds 2007 bestaat er een bpm-teruggaafregeling bij export binnen de Europese Unie, waarbij een deel van de afgedragen bpm weer uit de opbrengst wegvalt.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †