Plan: elke nieuwe auto in 2030 elektrisch

Een combinatie van kortingen en subsidies moet met ingang van 2021 zorgen dat Nederlanders in hoog tempo een elektrische auto gaan rijden. In het jaar 2030 zijn nieuw verkochte auto’s op benzine of diesel taboe: vanaf dan mag de aandrijving alleen elektrisch zijn.

Dat blijkt volgens de NOS en RTL Nieuws uit vertrouwelijke documenten waarop beide nieuwsorganisaties de hand hebben gelegd. Ze zijn afkomstig van de Mobiliteitstafel, het podium waarop het Rijk, milieugroepen en de mobiliteitssector (onder anderen Bovag en RAI Vereniging) onderhandelen over toekomstige maatregelen op dit vlak.

Subsidie

Volledig uitgekristalliseerd zijn de te nemen stappen nog niet, maar de teneur is duidelijk. Op tafel ligt bijvoorbeeld het plan om particuliere kopers van een EV in het jaar 2021 zesduizend euro subsidie toe te kennen. In de periode daarna zou deze financiële stimulans dan krimpen naar 2200 euro in 2030. Daarmee is de duw in de rug nog niet voltooid: tot 2025 betaalt de privékoper nul euro motorrijtuigen- en aanschafbelasting. In de jaren erna is het volgens NOS en RTL de intentie om de EV-aanschafbelasting te beperken tot 350 euro. Ook tarieven voor de motorrijtuigenbelasting blijven structureel een stuk onder die van auto’s op fossiele brandstof. Zakelijke rijders kunnen uitgaan van een verlaagde bijtelling en 3430 euro aanschafsubsidie (2021). Het bedrag zakt trapsgewijs naar 1830 euro in het jaar 2024.

Accijns

Keerzijde is het vervallen van de huidige milieu-investeringsaftrek, na 2020, voor bedrijven die elektrische auto’s of laadpunten aanschaffen. Verder moet extra accijns benzine en diesel als voertuigcategorie minder aantrekkelijk maken. Op tafel zou het voornemen liggen om vanaf 2020 een opslag van 1 cent (benzine, diesel) in te voeren en in 2023 nog eens een cent, dan uitsluitend voor diesel. Kilometerheffing ligt eveneens op tafel, als optie voor de geldelijke onderbouwing van het gehele plan. Uiteindelijk moet het stelsel van aan- en ontmoediging ertoe leiden dat er in het jaar 2030 zo’n twee miljoen elektrisch aangedreven auto’s in ons land rijden. Hun stroom betrekken ze tegen die tijd bij acht miljoen laadpunten.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †