Politieke lobby Bovag/RAI tegen BPM-besluit

Bovag en RAI Vereniging gaan de komende weken in gesprek met Tweede Kamerleden, in een poging om via het parlement aanpassing van de BPM op korte termijn op de politieke agenda te zetten.

Dat heeft Bovag zijn achterban gisteren laten weten. De Kamer debatteert in de derde week van november over de belastingplannen van volgend jaar. Dan zal onder meer duidelijk worden of er een politieke meerderheid is voor spoedige aanpassing van de BPM in zijn huidige vorm. Eerder deze week liet staatssecretaris Snel van Financiën weten vooralsnog geen reden te zien om de huidige BPM-tarieven (zie tabel voor personenauto’s) voor 2019 te corrigeren. Volgens de bewindsman leert voorlopig TNO-onderzoek dat de uitstoot van CO2 bij de WLPT-test niet of nauwelijks hoger uitpakt dan bij de vroegere NEDC-meting.bpm-schaal

Uitstoot

Brancheorganisaties zijn het daarmee oneens. Ook wijzen ze erop dat in het vorige kabinet staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer ervan verzekerde dat invoering van de WLTP-cyclus niet mag leiden tot extra BPM-inkomsten voor de schatkist. Volgens Bovag blijkt uit andere bronnen “die net zo onafhankelijk en objectief zijn als TNO” dat er wel degelijk sprake van een hogere uitstoot op papier. Zo bedraagt volgens Jato Dynamics de gemiddelde CO2-uitstoot van alle WLTP-modellen die per medio oktober in de Nederlandse prijslijsten staan, en die een directe NEDC-voorganger hadden, 140 gram per kilometer. Het gemiddelde van die NEDC-voorgangers was 130 gram. Bij benzineauto’s is dat respectievelijk 144 en 136 gram (dus 8 gram méér door WLTP), en bij dieselauto’s 140 en 128 gram (12 gram méér). 

Herberekening

De brancheorganisatie voorziet dat de BPM-inkomsten voor de staat fors gaan oplopen als gevolg van de nieuwe WLTP-testcyclus. “Bij WLTP-auto’s ligt de CO2-waarde, zelfs na herberekening naar de oude methode (NEDC), bijna altijd hoger. De consument betaalt dus ook meer BPM per auto.” Bovag erkent dat er nog betrekkelijk weinig auto’s volgens de nieuwe testmethode zijn getest en verkocht, en dat er dus nog betrekkelijk weinig data is. “Maar dat gaat de komende maanden veranderen. En dan zal duidelijk worden dat die gevreesde CO2-stijging en daarmee dus ook BPM-prijsstijging er wel degelijk is.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †