Stern positief ondanks daling omzet in Q1

De netto omzet van Stern Groep is in het eerste kwartaal van 2019 licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder: -2,4 procent, goed voor een totaal van 300,8 miljoen euro. Het resultaat na belastingen kwam uit op 2,9 miljoen euro, iets minder dan de 3,1 miljoen euro vorig jaar.

De omzetafname is vooral het gevolg van een lagere salesomzet bij Dealergroep Stern. De leaseportefeuille groeide autonoom met 20,7 procent ten opzichte van Q1-2018. Het bruto omzetresultaat bleef ondanks de afname van de omzet met 45,7 miljoen euro vrijwel gelijk aan Q1-2018. Dit wordt volgens Stern voornamelijk veroorzaakt door verbeterde marges op schadeherstel en de groei van de verhuurvloot. De personeelskosten komen 2,3 procent lager uit dan in Q1-2018, ondanks de cao-verhogingen per 1 juli 2018 en 1 februari 2019. Het aantal fte’s is ten opzichte van 31 december 2018 inmiddels met circa zeventig verminderd. De bedrijfskosten komen 4,1 procent lager uit dan in Q1-2018, mede als gevolg van reeds in Q4-2018 ingezette kostenbesparingsprogramma’s.

Vooruitzichten

Over de resterende maanden van 2019 toont Stern zich positief. De effecten van het na september 2018 ingezette kostenbesparingsprogramma hebben in het eerste kwartaal van 2019 al effect gehad “maar zullen de komende maanden nog duidelijker zichtbaar worden. Deze ontwikkeling geeft vertrouwen dat de operationele resultaten in 2019 duidelijk kunnen herstellen ten opzichte van 2018.”

Sternlease

Overigens hebben de aandeelhouders vandaag tijdens de Algemene Vergadering hun goedkeuring gegeven aan de verkoop van Sternlease aan ALD Automotive – in combinatie met een langdurige samenwerkingsovereenkomst. De in 2019 netto te verantwoorden boekwinst zal circa 23 miljoen euro bedragen. Volgend uit deze goedkeuring heeft de Algemene Vergadering tevens het voorstel voor uitkering van interim dividend goedgekeurd.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †