40 procent minder autodiefstallen in 7 jaar

Tussen 2010 en 2017 is het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven met 40 procent afgenomen. Die daling is iets groter dan bij alle vormen van diefstal.

Diefstal van onderdelen of spullen van of uit personenauto’s daalde met 47 procent. Dat meldt het CBS.

8670 auto’s

In 2017 werden 8670 personenauto’s gestolen. In 2010 waren dat er nog 14.450. Gedurende die periode nam het aantal auto’s nota bene met 8 procent toe. Het aantal gestolen auto’s daalde van 1 op de 527 in 2010 naar 1 op de 948 in 2017. Diefstal van zaken uit of van auto’s daalde in deze periode van 122.000 naar 65.000. De cijfers wijken iets af van die van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Die sprak onlangs van een aantal van 9179 gestolen personenauto’s in 2017. De tendens is dezelfde: autodiefstal neemt af.

Minder autodiefstallen opgehelderd

Tussen 2011 en 2015 daalde het percentage autodiefstallen waarvoor de politie ten minste één verdachte in het vizier had van 11 naar 8. Het voorlopige cijfer voor 2017 ligt daar nog onder, omdat voor veel zaken aan het einde van het jaar het onderzoek nog liep. Het is wel lager dan het voorlopige cijfer voor 2016 (6,5 procent). In deze periode vond de politie bij minder dan 3 procent van de diefstallen uit of vanaf personenauto’s een verdachte. Voor alle vormen van diefstal lag het ophelderingspercentage in de periode rond 13 procent.

Meeste diefstallen in Limburg

De gemeenten met de hoogste aantallen autodiefstallen per duizend personenauto’s lagen tussen 2015 en 2017 in Limburg, zoals Valkenburg (bijna zeven gestolen auto’s per duizend), Heerlen en Maastricht. De vier grote steden en een aantal aangrenzende gemeenten hadden ook vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Arnhem en Nijmegen, met meer dan vier gestolen auto’s per duizend, bevonden zich in de top tien.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2977 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters