Bovag Schade stelt leden voor keuzes

De schademarkt zal tot 2030 afnemen van 1,2 tot 0,8 miljard euro. Deze structurele krimp over een langere periode zal zich pas over een jaar of vier, vijf manifesteren. Er is dus nog tijd voor ondernemers in schadeherstel om zich daarop voor te bereiden.

Dat was de boodschap van de Bovag-afdeling Schade aan haar leden, tijdens een bijeenkomst, woensdagavond in Bunnik. Die boodschap hield vooral een aansporing in om keuzes te maken voor de toekomst. Bovag baseerde zich bij dit advies aan zijn leden op een onderzoek naar de ontwikkelingen in autoschade van onderzoeksbureau Roland Berger.

Roland Berger

René Seyger presenteerde het onderzoek en begon met de disclaimer dat hij geen glazen bol heeft waarin hij de toekomst kan zien. “U als ondernemer bepaalt die toekomst. Ik kan wel aangeven welke richtingen het op gaat, maar u gaat keuzes maken. En dat gaat nodig zijn.” Dat in het rekenmodel van Roland Berger maar liefst 49 parameters zijn meegenomen houdt ook een zeker voorbehoud in. Deze parameters kunnen immers in meerdere of mindere mate relevant blijken te zijn. En misschien is Roland Berger nog wel enkele belangrijke parameters vergeten in zijn rekenmodel mee te nemen. Roland Berger baseerde zich voor het onderzoek voornamelijk op interviews met stakeholders en wat er uit het eigen internationale netwerk aan informatie beschikbaar is.

Vier mogelijke keuzes

Concreet schetste Seyger een viertal mogelijke keuzes voor de schadehersteller. Hij merkte daarbij op dat er meer mogelijkheden zijn en dat het de kracht van de ondernemer toont wanneer hij specifiek voor zijn situatie daarop een aanpassing kan maken. Seyger belichtte vervolgens de modellen van de local hero (sterk aanwezig in de regio, minder geschikt voor stedelijke omgeving), de brand’s best friend (dichtbij en dus afhankelijk van de autofabrikant), de lease lover (gericht op extreme efficiëntie) en de nichespeler (gericht op een specifieke doelgroep). “Een keuze is niet goed of fout, het is een keuze.”

Plan van aanpak

Omdat het een bijeenkomst van Bovag Schade betrof, liet de brancheorganisatie na de presentatie weten hoe het de verworven inzichten de komende tijd zal inzetten voor zijn leden. Dat plan van aanpak omvat onder meer het opstellen van een branchebarometer met harde cijfers over de schadeherstelbranche (een plan dat Focwa een jaar of drie geleden ook al te berde bracht). Ook komt er een verdiepingsonderzoek naar rijhulpsystemen (ADAS). Deze systemen zullen, zeker als ze algemeen ingeburgerd raken, van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de schademarkt. Er wordt nogal verschillend gedacht over hoe die invloed zich zal laten gelden, vandaar het verdiepingsonderzoek. Het rapport van Roland Berger is voor Bovag Schade een vertrekpunt. Op gezette tijden zal Bovag er een update van presenteren, aangepast aan de nieuwe situatie. Zoals al gezegd, het is heel wel denkbaar dat ontwikkelingen in de praktijk anders gaan dan vooraf gedacht.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters