Cao voor het carrosseriebedrijf definitief

Werkgevers en vakbonden hebben het akkoord over de nieuwe cao voor het Carrosseriebedrijf definitief goedgekeurd. De op 21 april bereikte overeenkomst, waarover onder meer Focwa en RAI CarrosserieNL hebben onderhandeld, is daarmee daadwerkelijk van kracht geworden.

Belangrijk element van de cao is het Generatiepact. Ouderen krijgen de gelegenheid om minder te werken en gezond hun pensioen te halen. Tegelijkertijd kunnen tweeduizend jongeren een vaste baan krijgen. Op die manier beogen partijen een tekort aan geschoold personeel op te vangen en werken in het carrosseriebedrijf aantrekkelijker te maken voor jongeren. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019. Het akkoord voorziet in ruim vier procent loonsverhoging, uitgesmeerd over vier data: augustus 2017 (1,75%), januari 2018 (0,35%), juli 2018 (1,75%) en januari 2019 (0,31%).

Cao-boekjecarrosserie-cao

Zodra de tekst van de nieuwe cao beschikbaar is, wordt deze geplaatst op de websites van Focwa en RAI CarrosserieNL. Het nieuwe cao-boekje wordt over circa twee maanden verwacht. Alle leden ontvangen daarvan een exemplaar.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †