CPB: Maak veilige auto’s goedkoper

Een slimmere belasting op auto’s kan de veiligheid vergroten. Consumenten kunnen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om de veiligste auto’s te kopen door de aanschafbelasting (bpm) daarvan te verlagen en die voor onveilige auto’s te verhogen.

Dit bepleit het Centraal Planbureau bij de publicatie van het onderzoek ‘De fiscale behandeling van voertuigveiligheid’.

Verschillen in veiligheid

figuur-pb-2018-11Het CPB wijst erop dat er de laatste decennia steeds meer aandacht is gekomen voor het beprijzen van de maatschappelijke kosten van mobiliteit. Veiligheid wordt daarbij nauwelijks in de overwegingen meegenomen. Het CPB vindt dat opvallend, omdat veiligheid veruit de grootste maatschappelijke kostenpost is van mobiliteit. “Daarbij komt dat de maatschappij profiteert van een verbeterde veiligheid, terwijl de automobilist betaalt”, aldus het CPB.

Beleidsopties

Het CPB pleit niet voor een nieuwe of hogere belasting, maar voor het budgetneutraal differentiëren van een belasting zoals de bpm. Het is in de ogen van het CPB een goede manier om kopers een prikkel te geven om een veiligere auto aan te schaffen. Daarnaast kan de informatievoorziening richting consumenten worden verbeterd. Het stellen van minimumveiligheidseisen in EU-verband ziet het CPB ook als een goede beleidsoptie. Het nadeel daarvan is dat die slechts de maatschappelijke kosten verlaagt, zonder die in rekening te brengen.

Veiligheidssystemen

Over de oplossing van verzekeraars die experimenten met lagere tarieven als klanten bepaalde veiligheidssystemen hebben, is het CPB kritisch. Die voordelen zijn slechts van zeer beperkte invloed op de aanschafbeslissing van een auto. Dat is immers hét moment waarop mensen moeten kiezen of ze voor een veiligere auto gaan. Bovendien laat de onlangs verschenen Branchemonitor Schadeherstel 2018-2030 zien dat de komst van rijhulpsystemen nog niet direct zorgt voor een verlaging van de schadefrequentie.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3053 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters